Za autore


Preuzimanje

Rad se sadržajem i oblikom priprema prema za to predviđenom obrascu koji možete preuzeti u PDF ili MS Word formatu.


PDF preuzimanje

Word preuzimanje

KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska