PREMIUM SADRŽAJ


ZA ČLANOVE

Prijavite se

Pokušavate pristupiti Premium sadržaju na stranicama Hrvatskog društva održavatelja.

Premium sadržaju mogu pristupati članovi Hrvatskog društva održavatelja nakon prijave.

Ukoliko niste član HDO-a, možete se učlaniti ispunjavanjem pristupnice


KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska