Drago Frković Ispis

frkovicDrago Frković Predsjednik je HDO-a, Hrvatskog društva za održavanje i gospodarenje tehničkim sustavima i infrastrukturom (Facility Management) od 26. lipnja 2002. godine. Predstavnik je HDO-a u skupštini HIS-a, a članom Odbora za upravljanje domom imenovan je u veljači 2013. godine. Također je predstavnik HDO-a u Generalnoj skupštini EFNMS-a (European Federation of National Maintenance Societies), krovne udruge europskih održavatelja, te je član radne grupe EAMC-a (European Asset Management Committee) u kojima aktivno participira na volonterskoj osnovi.

Profesionalnu poslovnu karijeru započeo je 1981. godine kao stručni suradnik i projektant u odjelu Dinamike, Instituta Jugoturbine u Karlovcu, na poslovima uravnoteživanja rotacijskih strojeva, te dijagnostici kvarova i preventivi, te izradi proračuna turbo strojeva. Godine 1986. pridružuje se Jedinstvu iz Zagreba gdje radi kao projektant-konstruktor. Od 1991. do 1993. direktor je profitnog centra Jedinstvo-Pumpe d.o.o, a u razdoblju od 1992. do 1994. obnaša dužnost člana Upravnog odbora Jedinstva d.d. 

U listopadu 1993. pridružuje se farmaceutskom divu Plivi kao direktor Održavanja i energetike. Sljedećih 13 godina obnašao je u Plivi razne funkcije, sudjelovao u raznim odborima i reorganizacijskim projektima koji su uključivali restrukturiranje kompanije u svim segmentima poslovanja. Od 2001. do 2004 . imenovan je direktorom Tehničkih operacija / Opskrbe proizvodima s ukupnom odgovornošću za proizvodnju lijekova, nabavu, logistiku, održavanje, energetiku, investicije, te sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša. U razdoblju od 2004. do 2006. imenovan je članom Upravnog odbora Plive Hrvatske.

Godine 2007. pridružuje se INA-i kao direktor Sektora za upravljanje investicijama.

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, stručni ispit položio je 1988., a ispit za rad u vanjskoj trgovini 1990. godine. Pohađao je brojne stručne seminare i profesionalna usavršavanja s područja menadžmenta, financija, komunikacija i leadershipa u zemlji i inozemstvu. Objavio je nekoliko stručnih radova s područja održavanja i upravljanja fizičkom imovinom (Asset Managementa), organizirao je niz seminara i radionica s toga područja, te uređuje stručni časopis Održavanje i eksploatacija koji je u međuvremenu postao prilog časopisa MaintWorld.