Prijava korisnika
ESUO priručnik

Korice-Front-nova-cijena

ESUO 2020

ESUO 2020 banner 155 2

EuroMaintenance 2022

maintenancenext-nl logo

Društva partneri


Tvrtke partneri

Frontem 155

Podravka


Tinex logo web

Lana-Karlovac


TID-logo

EFNMS AM Survey 2020

EFNMS-Asset-Management-Survey-banner-155

Newsletter

Pretraži Hdo.hr

OSHA Healthy Workplaces

osha-ms
1pix tr
OSHA Stress Management
Članstvo PDF Ispis E-mail
Tko može biti članom HDO-a?

Član HDO može postati svaki poslovno sposoban građanin pod jednakim uvjetima na način predviđen ovim Statutom.Status člana stiče ona fizička osoba, koja dobrovoljno stupi u članstvo podnošenjem pristupnice i uplatom članarine.Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osim najvećih proizvodnih i uslužnih tvrtki u širem okruženju, naši su članovi većinom osobe s izvršnim i rukovodnim funkcijama na području održavanja.

Ono što želimo motivirati i postići je veća uključenost osoba iz područja inženjeringa, proizvodnje, upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, controllinga i razvoja poslovanja jer držimo da se jedino cjelovitim i jedinstvenim pristupom na učinke gospodarenjafizičkom imovinom mogu ostvarivati optimalni rezultati kako za vlasnike, tako i za sve druge dionike (klijente, zaposlenike, vlasnike, lokalnu zajednicu i sl.)

Zašto biti član HDO-a?

Područja održavanja i funkcionalnog korištenja fizičke imovine u organizacijama se vrlo često zanemaruju i prilazi im se paušalno i nesustavno (tek po nastanku određenih zastoja i kvarova koji se odražavaju poteškoćama u funkcioniranju drugih sustava). Održavatelji često osjećaju nerazumijevanje i neuvažavanje njihove uloge i značaja od kolega unutar organizacije. Zbog toga je još važnije uspostaviti veze i kontakte sa zajednicom HDO-a, kao društva koje se suočava s istim izazovima i koje nastoji sa svojim članovima interaktivno dijeliti najbolja iskustva i nuditi im vještine i znanja za učinkovitu i uspješnu komunikaciju i izgradnju cjelovitih sustava upravljanja imovinom unutar i između organizacija.

Radi toga posebno želimo ohrabriti i potaknuti uključivanje u naš rad svih onih stručnjaka koji održavanju i uopće gospodarenju fizičkom imovinom pristupaju sveobuhvatno korištenjem znanja o aktivnostima na slijedećim funkcijama: nabave, inženjeringa, controllinga, financija, kvalitete, zaštite okoliša te općeg menadžmenta!

Vrste članstva

Razlikujemo slijedeće oblike članstva:

 • pojedinačno članstvo
 • članstvo tvrtke
 • pokroviteljsko članstvo
 • sponzorsko članstvo
Kako se postaje članom HDO?
 • pojedinačno članstvo: ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine
 • članstvo tvrtke: potpisom ugovora o članstvu i plaćanjem članarine
 • pokroviteljsko članstvo: potpisom ugovora o članstvu i plaćanjem pokroviteljske članarine
 • sponzorsko članstvo: potpisom ugovora o članstvu i plaćanjem sponzorske članarine
Visina članarine
 • pojedinačna: 100 Kn
 • članarina tvrtke: 5.000 kn
 • pokroviteljska članarina: 10.000 Kn
 • sponzorska članarina: 15.000 Kn

Članstvo traje godinu dana od dana uplate, nakon čega se može ponovno obnoviti.

Prava članova HDO

Prava članova proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora, a obuhvaćaju sljedeće:

 • pojedinačni član: mogućnost izbora u Skupštinu (sukladno doprinosu u radu društva i dijeljenju znanja kroz predavanja i savjetovanja), informiranost o djelatnostima HDO, pretplata na časopis HDO (sada na Maintworld, u sklopu kojeg su stranice Održavanja i eksploatacije), bonifikacija od 20%na kotizaciju za godišnji skup održavatelja.
 • tvrtka član: prema ugovoru o članstvu
 • pokrovitelj: prema ugovoru o članstvu
 • sponzora: prema ugovoru o članstvu
Dužnosti članova HDO

Dužnosti članova HDO proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora i obuhvaćaju:

 • za pojedinačnog člana: poštivati odredbe Statuta, odluke Skupštine i Upravnog odbora i aktivno sudjelovati u radu društva
 • člana tvrtku: prema ugovoru
 • člana pokrovitelja: prema ugovoru
 • člana sponzora: prema ugovoru
HDO u drugim udruženjima

HDO kao stručna udruga djeluju u sastavu HIS-a (Hrvatskog inženjerskog saveza) i kao takva ima predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru HIS-a.

HDO u Europi

Od 1996. godine HDO je član EFNMS-a (European Federation of National Maintenance Societies), krovne europske institucije za održavanje.

Trenutno u najvišim tijelima EFNMS-a četiri su predstavnika HDO i to:

 • Drago Frković – predstavnik RH u "The General Assembly of the EFNMSvzw" i član grupe European Asset Management Committee EAMC
 • Anita Domitrović – član grupe "European Certification Committee – ECC"
 • Darko Žitnik – član grupe "European Maintenance Assessment Committee – EMAC"
 • Krešimir Harapin – član grupe "European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC"