Održavanje 2023

MeditMaint 2023

Hotel Lone, Rovinj – od 22. do 25. svibnja 2023.


12 bodova za stručno usavršavanje


PRIJAVI SE

Poziv sudionicima, izlagačima i partnerima


Hrvatsko društvo održavatelja  u suradnji sa European Federation of National Maintenance Societies, Hrvatskim inženjerskim savezomDanube Adria Association For Automation & Manufacturing  i The Electro Mechanical Authority

Oganizira i poziva Vas na 28. međunarodno i mediteransko savjetovanje HDO-a MeditMaint 2023 – ODRŽAVANJE 2023 od 22. do 25. svibnja 2023.

Rovinj, Hotel Lone, Hrvatska

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas drage kolegice i kolege održavatelji da kao autori ili koautori radova, izlagači opreme i materijala ili partneri aktivno sudjelujete u 28. međunarodnom i mediteranskom savjetovanju i izložbi Medit Maint 2023 – Održavanje 2023 koje će se pod geslom:

Maintenance is not just cost centre

kao i prošli puta ponovno održati u prekrasnom okruženju u hotelu Lone u Rovinju, jer ste VI TO TRAŽILI.

Vaše su cijenjene reakcije na čitav sadržaj i lokaciju prošlog savjetovanja bile takve i toliko pozitivne da smo odlučili ponoviti lokaciju, a u kreiranju sadržaja i atmosfere očekujemo tradicionalni doprinos sviju nas.

Savjetovanje MeditMaint 2023 održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Programsko organizacijski odbor

 

Ciljevi i misija savjetovanja


Promoviranje važnosti održavanja i gospodarenja imovinom kroz fokus konstantnih tehnologijskih promjena kao i unutrašnjeg i vanjskog poslovnog okruženja, a sve to putem razmjene znanja i iskustva inženjera, stručnjaka, znanstvenika, proizvođača i održavatelja opreme.

Okupljanje, komunikacija i umrežavanje stručnjaka i znanstvenika iz područja održavanja te izložbe i prezentacije proizvođača opreme. Poseban naglasak stavljen je na okupljanje i umrežavanje stručnjaka održavanja i gospodarenja imovinom iz zemalja Mediterana s tri kontinenta.

Poticanje novih korisnih tema u stručnom i znanstveno istraživačkom radu vezanom uza djelatnost održavanja i inženjerstva u širem smislu.


Sadržaj savjetovanja


Program


MeditMaint 2023 ProgramPRVI DAN


POZVANA PREDAVANJA EMINENTNIH PREDAVAČA IZ EUROPE I SVIJETA, IZ RAZLIČITIH PODRUČJA GOSPODARSTVA: ENERGETIKE, GRAĐEVINARSTVA, NAFTNE INDUSTRIJE, FARMACEUTSKE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE.


PREDAVAČI


Mihael Furjan : Predsjednik Uprave Plive


Mihael Furjan je imenovan na mjesto predsjednika Uprave PLIVE 4. svibnja 2015. godine, a njegova odgovornost je poslovanje PLIVE u Hrvatskoj i regiji jugoistočne Europe. Mihael Furjan rođen je 1973. godine u Zagrebu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Gospodin Furjan je karijeru započeo u PLIVI 1997. godine kao poslovni analitičar u Ekonomskim poslovima, nakon čega je napredovao u poziciju voditelja, a zatim voditelju Operativnog planiranja u marketingu. Gospodin Furjan je svoje stručno znanje razvijao u različitim područjima farmaceutske industrije. Godine 2001. imenovan je direktorom projekta ‘Biotehnologija u istraživanju i razvoju’, 2003. postaje direktor Lansiranja novih proizvoda u Odjelu strateškog marketinga, a 2004. obnaša dužnost višeg direktora Korporativnih proizvoda u Odjelu poslovnog razvoja, nakon čega postaje odgovoran za cjelokupni životni ciklus proizvoda i upravljanje europskim timom za upravljanje projektima i podršku tržištu. Godine 2009. napušta PLIVU i karijeru nastavlja na mjestu izvršnog direktora Hrvatske pošte, zaduženog za sektor Pošte. Prije povratka u PLIVU, od 2010. godine obnaša dužnost izvršnog direktora globalne generičke tvrtke u Švicarskoj zadužene za međunarodni portfelj proizvoda. Od travnja 2017. g. Furjan obnaša dužnost predsjednika Udruge proizvođača lijekova pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, član je Vijeća HUP-a, a kao predstavnik član je Gospodarsko-socijalnog vijeća.


Izazov farmaceutske industrije


Sažetak: Cjenovni pritisak i jačanje regulatornih zahtjeva i selidba proizvodnje sirovina na Daleki istoku protekla dva desetljeća. Utjecaj pandemije i rata u Ukrajini na farmaceutsku industriju. Pucanje lanaca opskrbe i ovisnost o malom broju dobavljača, te pojava nestašice lijekova. Digitalizacija i fokus na korisnike, te utjecaj na rad i organizaciju rada. Upravljanje imovinom u današnjem vremenu. Nefinancijski ciljevi, održivo poslovanje i društvena odgovornost kompanija.


Dr. George Scroubelos


George Scroubelos je inženjer strojarstva, izvršni direktor grupe konzultantskih tvrtki u Grčkoj i na Cipru, s iskustvom od preko 30 godina na području zdravlja, sigurnosti i upravljanja kriznim situacijama. Također je predsjedavajući HSE odbora Europske federacije nacionalnih društava za održavanje (EFNMS), član Upravnog odbora Hellenic Maintenance Society (HMS), a od 2020. imenovan je članom Upravnog odbora EU-OSHA za promicanje Kampanja za prevenciju mišićno-koštanih poremećaja na radnom mjestu. Dr. Scroubelos također radi kao pomoćni profesor na području zdravlja i sigurnosti na raznim sveučilištima u Grčkoj.


Sigurno održavanje visokonaponskih električnih vozila


Sažetak: U okviru ciljeva održivog razvoja na svjetskoj razini donesene su određene strateške odluke koje će utjecati na pitanja okoliša, društva i upravljanja te se protegnuti duboko u naš svakodnevni život. Jedna od tih odluka je usvajanje elektrokineze u vozilima umjesto motora s unutarnjim izgaranjem. Zdravlje i sigurnost je znanost o prevenciji; stoga je upravljanje promjenama srž njegovih ciljeva. Ova impresivna tehnološka promjena povlači za sobom opasnosti koje do sada nisu bile spremno procijenjene pod ekstremnim pritiskom EU-a da se do 2050. postigne gospodarstvo s nultom emisijom stakleničkih plinova, pri čemu je doprinos komercijalnog prijevoza ozbiljan izazov.

S druge strane, dosadašnje iskustvo pokazalo je da uporaba, popravak i održavanje visokonaponskih električnih vozila, koja kao glavni pogonski pogon koriste električnu energiju, predstavljaju posebne rizike ne samo za tehničare u automobilskoj industriji nego i za pomoć na cestama. također i osoblje, budući da je tehnologija iznimno nova pa nema dovoljno podataka o povijesnim incidentima.

Ovaj će rad predstaviti generički pristup procjeni rizika o opasnostima električnih vozila koja uglavnom pokreću visokonaponske istosmjerne baterije, dosadašnje zahtjeve EU-a za radionice za popravak, zaštitu od požara i izazove okoliša izloženih stručnjaka, uključujući osoblje za pomoć na cesti i dati preporuke za daljnje sigurnosno-tehničke i organizacijske mjere koje treba usvojiti.

Ovaj bi se rad više trebao smatrati dokumentom za raspravu koji ima ambiciju skrenuti pozornost znanstvene i poslovne zajednice na mjere za smanjenje sigurnosti koje se moraju razviti i integrirati kroz lanac opskrbe i životni ciklus električnog vozila.


Prof. Davor Zvizdić, Ph.D., B.Sc.


Davor Zvizdić, dr. sc., dipl. rođen je u Zagrebu 1955. godine. Radio je u Elektrotehničkom institutu  “Rade Končar, Elektroprojektu, Zagreb, Fakultetu strojarstva i brodogradnje – UNIZAG.  Utemeljitelj Državnih etalona Republike Hrvatske za temperaturu, tlak i vlagu. Predsjednik: Udruga hrvatskih laboratorija CROLAB, IMEKO Tehnički odbor 12 Temperaturna i toplinska mjerenja, EURAMET TC-Quality.  Oženjen, otac jednog djeteta.


Novi međunarodni sustav jedinica


Sažetak: Osnova svakog inženjerskog rada su mjerenja i analiza raspoloživih mjernih podataka. Mjerenja se izvode korištenjem međunarodno prihvaćenih mjernih jedinica. Mjerenja su važna za održavanje, jer omogućuju kvantifikaciju istrošenosti komponenti, deformacija, degradacije maziva, da spomenemo samo neke, kao i osnovu za određivanje intervala održavanja, remonta ili servisa. Na 26. međunarodnoj konferenciji za utege i mjere 2018. godine usvojen je Novi međunarodni sustav jedinica (Novi SI) koji će se primijeniti na Svjetski dan mjeriteljstva (u spomen na potpisivanje Metarske konvencije 20. svibnja 1875.) sljedeće godine (20. svibnja 2019.). Kilogram, amper, kelvin i mol definirani su u smislu fiksnih numeričkih vrijednosti Planckove konstante (h), elementarnog naboja (e), Boltzmannove konstante (k B ) i Avogadrove konstante (NA ). Za preostale tri osnovne jedinice, sekundu, metar i kandelu, usvojene su nove formulacije. Nakon kratkog povijesnog uvoda, predavanje opisuje razloge promjene SI s fokusom na kilogram i kelvin te opisuje način definiranja novih jedinica. Ukazuje se na važnost Međunarodnog sustava jedinica za kvalitetu inženjerstva i svih aspekata ljudskih aktivnosti.


Željko Uhlir: Državni tajnik MPGI


Željko Uhlir diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine, smjer građevinarstvo, a 2011. godine završava magistarski rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu “Organizacija i menadžment”. Profesionalnu karijeru započeo je 1990.-1993. kao projektant-suradnik u Zavodu za projektiranje inženjeringa IPZ d.d., Zagreb, 1993.-1996. kao projektant u Ingenieurconsult GmbH, Offenbach-R.Njemačka, a od 1996. do 2001. godine bio je zaposlen kao načelnik Odjela u Ministarstvu javnih radova, obnove i graditeljstva, a od 2001. do 2005. godine postaje načelnik Ureda za gospodarenje imovinom Grada Zagreba. Od 2005. do 2012. obnaša dužnost direktora sektora investicija u Coning ecogradnja d.d., Varaždin, a 2012. – 2013. ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, zatim 2013. – 2016. obnaša dužnost zamjenika ministra Graditeljstvo i prostorno planiranje. Od rujna 2020. radi kao državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2017. – rujan 2020. – državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a od 2016. predavač na Veleučilištu. Usavršavao se tijekom karijere: 2016. – ovlašteni geodet, 2009. – ovlašteni viši voditelj projekta- IPMA, 2000. – stalni sudski vještak za graditeljstvo 1997. – položen državni stručni ispit.


Razvoj i prednosti BIM-a (Building Information Modeling)


Sažetak: BIM (engl. Building Information Model/Modeling/Management) je skup tehnologija, postupaka i pravila koji omogućuje suradnju više sudionika u projektiranju, izgradnji i upravljanju/održavanju zgrade. Prednosti tijekom izvođenja radova su transparentnost i ušteda na složenim projektima zbog nužnosti cjelokupnog sagledavanja projekta, a posebno se prednosti očituju nakon izgradnje kada nastupa faza održavanja zgrade.


Dario Dragojević : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprava civilne zaštite


Dario Dragojević rođen je 14. studenog 1971. u Slavonskom Brodu. Nakon završene osnovne i srednje škole u Slavonskom Brodu, diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu na smjeru elektroinstalacija, a zatim 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer elektrostrojarstva i automatizacije. Nakon završetka studija zapošljava se u S-Komisiji 1998. godine, zatim u Agenciji Ex, a danas u MUP-u, RCZ, Sektor za eksplozivne atmosfere. Područje njegovog znanstvenog interesa je elektrotehnika, protueksplozijska zaštita, održavanje postrojenja, ispitivanje i popravak uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja u akreditiranom laboratoriju za ispitivanje Ex”-eksplozijski zaštićenih uređaja. Autor je 7 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima. Nositelj je predmeta Ex zaštita i elektrotehnika: Seminar iz protueksplozijske zaštite na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Specijalistički studij Vatrogasno inženjerstvo” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je u S-povjerenstvu i Ex Agencije. Izlagao je na više od 20 različitih međunarodnih stručnih konferencija i skupova iz područja Ex zaštite i elektrotehnike. Od 2019. godine suorganizator je u provođenju Seminara iz protueksplozijske zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO E31 (Eksplozivne atmosfere) HZN/TO E64 (Električne instalacije i zaštita od strujnog udara). Od 2015. godine član je uredništva znanstvenog i stručnog časopisa za protueksplozijsku zaštitu Bilten Agencije za područja ugrožena eksplozivnom atmosferom.


Održavanje objekata ugroženih eksplozivnom atmosferom


Sažetak: Postrojenja koja koriste zapaljive plinove, pare, maglicu i prašinu potencijalno sadrže područja s rizikom od eksplozivne atmosfere. Održavanje protueksplozijske opreme i instalacija u objektima s rizikom od eksplozivne atmosfere temelji se na primjereno organiziranom sustavu održavanja, u skladu s propisima i standardima, te na stručnom i odgovornom provođenju održavanja. Održavanje objekata u kojima postoje područja rizična od eksplozivne atmosfere uključuje širok spektar aktivnosti usmjerenih na osiguranje i povećanje sigurnosti i zaštite ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i smanjenje rizika od industrijskih eksplozija i velikih nesreća. Osoba koja provodi održavanje u prostorima rizičnim od eksplozivne atmosfere mora biti odgovarajuće educirana, opremljena i osposobljena, a tvrtke ovlaštene od strane MUP-a, RCZ, Sektor za eksplozivnu atmosferu. Tehnički nadzor provjerava razvrstavanje tvari i opasna područja, uređaje i opremu, instalacije, druge izvore paljenja te održavanje opreme i instalacija.


Dr. sc. Marija Šiško Kuliš


Dr. sc. Marija Šiško Kuliš diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, magistrirala i doktorirala tehničke znanosti (polje strojarstvo) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekla je zvanje magistra društvenih znanosti, ekonomije, menadžmenta i administracije. Također, doktorirala je društvene znanosti (polje ekonomije) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 1993. godine zaposlena je u Hrvatskoj elektroprivredi na poslovima pripreme i vođenja investicijskih projekata u hidroelektrane. Od 1995. godine stalni je vanjski suradnik na više javnih i privatnih fakulteta u Hrvatskoj, gdje predaje nekoliko kolegija. Ovlaštena je voditeljica projekata i ovlašteni sudski vještak. Uz angažman u časopisu HDO, članica je uredništva časopisa Energy. Objavila je nekoliko sveučilišnih udžbenika te više znanstvenih i stručnih radova iz područja strojarstva i ekonomije.

 


Ključni pokazatelji uspješnosti održavanja HRN EN 15341:2019


Sažetak: Norma navodi ključne pokazatelje učinka (KPI) funkcije održavanja i daje smjernice za definiranje skupa prikladnih pokazatelja za procjenu i poboljšanje učinkovitosti, učinkovitosti i održivosti u održavanju postojeće fizičke imovine, bilo industrijske, infrastrukture, objekata, civilnih objekata zgrade ili transportni sustavi itd. u okviru vanjskih i unutarnjih utjecajnih čimbenika.


DRUGI DAN


Radionica Asset Managementa, MeditMaint 2023, Rovinj

PREDNOSTI INTEGRACIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U POSLOVANJE TVRTKE – ULOGA MENADŽERA


PREDAVAČI


Andrej Androjna – moderator radionice


Andrej Androjna je viši savjetnik za upravljanje imovinom. S bogatim iskustvom na različitim funkcijama unutar upravljanja imovinom tijekom životnog ciklusa – u nuklearnoj i procesnoj industriji – podržava tvrtke u implementaciji AM-a i/ili poboljšanju povezanih procesa.Član je EMAC-a pri EFNMS-u, TC-VZD-a pri SIST-u, TC319/WG15 pri CEN-u, SMS-u te je suradnik član IAM-a.


Perspektiva uprave o donošenju odluka za ili protiv implementacije AMS-a


Posljednjih 45 minuta radionice bit će posvećeno panel raspravi o čimbenicima koji utječu na donošenje odluka o implementaciji sustava Asset Management prema ISO 55001, koju  sudionici razmatraju kao najvažniju normu. Svi sudionici radionice bit će pozvani da dostave svoja mišljenja; prije svaga kao odgovor na neka otvorena pitanja, a zatim uz procjenu unaprijed pripremljenih faktora „za“ odnosno „protiv“ na Likertovoj ljestvici od 1 do 5. Interakcija će biti omogućena putem pametnih telefona i podržana web aplikacijom.Adolfo Crespo Márquez


Adolfo Crespo Márquez je redoviti profesor na Industrijskom fakultetu menadžmenta na Sveučilištu u Sevilli. Sveučilište Stanford uvrstilo ga je na svjetsku listu vrhunskih znanstvenika 2022. Dobio je španjolsku nagradu za održavanje od Spanish Maintenance Association (AEM) 2020. Od 2002. godine  suradnik je i direktor ISEAM-a (Međunarodnog društva inženjerskog upravljanja imovinom) i predsjednik INGEMAN-a (Udruge za razvoj inženjerstva održavanja u Španjolskoj).


Prednosti naprednih strategija upravljanja imovinom u transportu. Studija slučaja u željezničkom sektoru


Sažetak: U prezentaciji ćemo vidjeti napredne strategije za upravljanje imovinom željezničke infrastrukture i imovinom željezničkih vozila koje se trenutno primjenjuju u Španjolskoj. Pregledat ćemo postojeće metode za uspostavljanje hijerarhije imovine i različite tehnike primijenjene na različitu imovinu prema njihovoj važnosti za poslovanje u ovom sektoru. Posebna pozornost posvetit će se strategijama digitalizacije za: 1.) analizu kritičnosti imovine i za 2.) razvoj strategije održavanja CBM-a. Predstavljeni podaci preuzeti su iz tekućega projekta španjolskih željeznica te uključuju tvrtke koje razvijaju i upravljaju infrastrukturom i proizvodnjom vlakova.Helena Kortelainen


Helena Kortelainen umirovljena je menadžerica upravljanja životnim ciklusom imovine i istaknuta stručnjakinja na području Asset  Managementa. Tijekom bogate karijere u istraživanju i industriji,  fokus joj je bio na odlučivanju na temelju baza podataka. Suradnica je ISEAM-a (International Society of Engineering Asset Management), članica odbora za Asset Management u EFNMS-u i članica upravnog odbora Promainta, finske udruge održavatelja.


Studija mogućnosti ulaganja u lučke infrastrukture


U lučkim terminalima i logističkim opereacijama evidentni su trendovi korištenja računalno potpomognutih i automatiziranih strojeva. Međutim male i srednje velike luke susreću se s problemom velikih početnih ulaganja. Studija govori o troškovima i prednosti automatiziranih i autonomnih operacija i procjenjuje odgovarajuće opcije ulaganja. Studija također predstavlja poslovne modele koji bi mogli podržati dijeljenje rizika u poslovnoj mreži.Janez Tomažin


Janez Tomažin je viši savjetnik za upravljanje imovinom. S velikim iskustvom u raznim područjima upravljanja životnim ciklusom imovine u industriji papira i stakla, podržava organizacije u implementaciji AM-a i/ili poboljšanju povezanih procesa. On je predsjednik EAMC-a pri EFNMS-u, kontakt osoba za GFMAM, predsjednik TC-VZD SIST-a (Slovenski institut za standardizaciju) i član TC319/WG10 CEN-a.


Prednosti naprednih strategija upravljanja imovinom. Studija slučaja u elektrani


Sažetak: Sve je više literature o upravljanju imovinom i sustavima upravljanja imovinom, što uključuje i međunarodne norme. Međutim, kada je riječ o praktičnoj provedbi sustava upravljanja imovinom u industrijskim okruženjima, literatura postaje mnogo oskudnija. Praktično iskustvo i lekcije naučene iz sličnih projekata mogu biti vrlo korisni za uspješne implementacije takvih sustava. Ova prezentacija predstavlja i analizira studiju slučaja o implementacija sustava upravljanja imovinom u HSE grupi, najvećem poduzeću za proizvodnju električne energije u Sloveniji. Prezentacija govori o glavnim aspektima projekta i naglašava neke specifične rezultate na putu do certifikacije u skladu s normom ISO 55001.TREĆI DAN

OKRUGLI STOL NA TEMU: ODRŽAVANJE JE „TROŠAK“? PANEL DISKUSIJA, TERENSKA NASTAVATeme savjetovanja


Tehnologije održavanja

Upravljanje promjenama u održavanju

Gospodarenje materijalnom imovinom i objektima

Upravljanje i organizacija održavanja

Troškovi održavanja

Nove paradigme u održavanju vojnih objekata, letjelica i postrojenja

Održavanje plovnih objekata i platformi

Utjecaj gospodarske krize na održavanje

Tehnička regulativa u održavanju opreme i građevina

Tehnička regulativa – posude pod tlakom

Nadzor i dijagnostika

Kvaliteta i održavanje

Informacijski sustavi u održavanju

Izobrazba u održavanju i podrška procesima održavanja

Ekologija i održavanje

Zaštita na radu i održavanje

Studentski radoviVažni datumi

  • predaja sažetka: 28. veljače 2023.
  • predaja rada: 2. travnja 2023.

Smještaj


Smještaj u hotelima Lone i Eden u Rovinju

Smještaj u hotelu Lone i Eden moguće je rezervirati uz povlaštene cijene isključivo uz promo kod prema navedenim koracima.

Također je moguća rezervacija putem rezervacijskog centra svakodnevno od 8:00 do 19:00, te mailom na hello@maistra.hr ili telefonom na 052 800 250 uz napomenu da je rezervacija zbog sudjelovanja na HDO savjetovanju.

Upute za rezervaciju!


Hotel Lone

Hotel Eden

Informacije i obavijesti

Organizator savjetovanja :

HDO –Hrvatsko društvo održavatelja
Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia

e-mail:

url: www.hdo.hr

  •  +385 98 477 217 Drago Frković
  • +385 91 6300 480 Krešimir Brandt
  • +385 98 414 732 Marija Šiško Kuliš

I ovaj put sudionici savjetovanja birat će najbolje usmeno predstavljanje rada (stručnog ili znanstvenog). Nagrada će biti zanimljiva i pažnje vrijedna.

Sukladno članku 58. stavku 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenje i gradnje (Narodne novine broj 78/15, 118/18 i 110/19), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske izdalo je suglasnost za Program stručnog usavršavanja Hrvatskog društva održavatelja za razdoblje 2022-2023. godine (klasa 131-01/22-01/3 od 9. svibnja 2022. i nadopunu istog), te se na ovoj konferenciji ostvaruje 12 sati stručnog usavršavanja od čega 7 sati stručnog područja i 5 sati tehničke regulative.

Nadamo se da ćete u konstruktivnoj i tradicionalno ugodnoj atmosferi savjetovanja u lijepom gradu Rovinju steći nova iskustva i znanja, dobiti nove poslovne informacije, sklopiti poslove, prijateljstva i partnerstva koja će biti oportuna za Vaše tvrtke i za Vaš osobni prosperitet.

Za našu bolju suradnju i proširenje kruga prijatelja i aktivnih suradnika iz područja održavanja i gospodarenja imovinom, molimo proslijedite ovaj poziv i naše kontakte Vašim kolegama i prijateljima ili nas obavijestite o potencijalnim novim suradnicima.

 

Dobro nam došli.

Programsko – organizacijski odbor

 


Partneri savjetovanja

KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska