O namaPovijesni podaci

HDOHrvatsko društvo održavatelja je neprofitna udruga, osnovana 1977. godine. Sjedište društva je u Zagrebu, Berislavićeva 6.


Misija

HDO stvara jedinstvenu zajednicu (mjesto susretanja) održavatelja i svih onih koji su i poslovnom doticaju s fizičkom imovinom kako bi se omogućilo promicanje znanja i iskustva u održavanju fizičke imovine, a kontaktima u zemlji i svijetu podigla opća razina učinkovitosti i ekonomičnosti održavanja u Republici Hrvatskoj.


Vizija

Nizom aktivnosti kroz međusobnu komunikaciju i djeljenje uvida u rješenja i najbolje prakse održavanja u Hrvatskoj i Europi (svijetu), kao i korištenjem svih drugih dostupnih znanja relevantnih za cjelovit pristup održavanju i gospodarenju fizičkom imovinom, želi se dostići prosjek razvijenih europskih zemalja u ekonomičnosti i odgovarajućoj učinkovitosti održavanja.


Djelatnost HDO

Osnovni oblici djelovanja društva su:

Savjetovanja


Forum održavatelja


Izdavaštvo


IzložbeKomercijalni oglasi


Stručni seminari


Gospodarske djelatnosti
Upravljanje društvom


Upravljanje društvom uređeno je Statutom. Najviše tijelo je Skupština, koja se sastaje svake 4 godine. Najviše operativno tijelo je Upravni odbor. Rad upravnog odbora koordinira Predsjednik, kojeg bira Skupština na rok od 4 godine.

Predsjednik društva je Drago Frković, dipl. inž.

Poslovanje Društva koordinira Tajnik društva kojeg imenuje Upravni odbor.


Članstva i pridružene organizacije


HDO je član HIS-a (Hrvatskog inženjerskog saveza) i aktivni član EFNMS-a (Europske federacije nacionalnih društava održavanja), krovne europske institucije za održavanje.

HDO u EFNMS-u ima predstavnike u radnim grupama.

Financiranje

Djelatnosti društva financiraju se iz sljedećih izvora:
  • Članarina
  • Kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima
  • Donacija
  • Oglasa

Želite postati članom Hrvatskog društva održavatelja?


KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska