ESUO – EN 15628 – Kvalifikacije osoblja održavanja Ispis
Autor HDO   
Srijeda, 02 Siječanj 2019 09:35

 
Naobrazba i certifikacija ESUO provode se po programu EFNMS-a, a temeljem europske norme EN 15628 – Kvalifikacije osoblja održavanja

Dvije godine nakon početka realizacije programa HDO-a, hrvatska ima sedam certificiranih stručnjaka upravljanja održavanjem (ESUO) po programu EFNMS-a, a kako sve više održavatelja, inženjera elektrotehnike i strojarstva, pokazuje interes za certifikaciju, HDO 31. siječnja 2019. počinje naobrazbu treće generacije polaznika.

Europski certifikat stručnjaka upravljanja održavanjem najprestižniji je svjetski certifikat na području održavanja i danas ga posjeduje velik broj stručnjaka iz cijeloga svijeta! Puno je to puta isticano u europskom gospodarstvu ali i na sjednicama odbora i skupštine EFNMS-a koji kontinuirano naglašavaju potrebu stalne, cjeloživotne edukacije, ali i certifikacije vještina i znanja na svim razinama održavanja tehničkih sustava. Samo u Norveškoj, primjerice, do sada je certificirano više od 150 inženjera i menadžera. Primjenjujući nove tehnologije održavanja i upravljanja imovinom, oni su tvrtkama u kojima rade donijeli velike uštede.


Vizija

Europska poslovna zajednica prepoznaje EFNMS-ovu certifikaciju kao najprestižniju globalnu certifikaciju stručnjaka održavanja.


Misija

Osigurati najvišu razinu znanja u održavanju i upravljanju imovinom. Nove znanstvene spoznaje i najbolje prakse održavanja – sve najbolje što danas znamo i primjenjujemo u gospodarstvu – uključeno je u certifikacijski program. U interesu nacionalnih, a i cjelokupnog europskog gospodarstva, ta bi nova znanja trebalo redovito provoditi i koristiti. Svaki menadžer i inženjer uključen u održavanje u velikoj je prednosti ako je prošao naobrazbu i stekao certifikat. Suvremene tehnologije održavanja i upravljanja imovinom bitne su za veću efikasnost poslovanja, ali i za očuvanje okoliša i rad na siguran način.


Ciljevi

Promicati nova znanja i uključiti sve stručnjake u rad nacionalnih strukovnih udruženja i krovne udruge EFNMS-a kao europske institucije za distribuciju novih znanja, sukreatora normizacije te naobrazbe i certifikacije osoblja održavanja (menadžer, supervizor, inženjer i tehničari) s ciljem osiguranja vrhunskih kompetencija za aktivnosti održavanja u Europi i svijetu.


Vrijednosti

 • Praksa koju su razvili i usvojili znanstvenici i vodeći stručnjaci za održavanje diljem Europe
 • Neutralnost i neovisnost
 • Povjerljivost i integritet
 • Kvaliteta i seriozan pristup


Važnost naobrazbe i certifikacije

Za pojedinca

 • Veća konkurentnost na tržištu rada
 • Bolje pozicioniranje unutar tvrtke
 • Poboljšano samopouzdanje i samosvijest
 • Veća konkurentnost na europskom tržištu rada

Za tvrtku

 • Neovisna provjera stručnih kompetencija
 • Konkurentska prednost u prodaji usluga održavanja u zemlji i svijetu
 • Sposobnost prepoznavanja nedostataka znanja unutar područja održavanja
 • Potpora za nastavak razvoja vještina u održavanju
 • Potpora usavršavanju poslovnih procesa u održavanju


Važnost primjene novih tehnologija održavanja i upravljanja imovinom

 • Veća efikasnost
 • Veća konkurentnost na tržištu
 • Uštede/povećanje profita
 • Rad na siguran način
 • Bolja zaštita okoline


Certifikacija kvalifikacija stručnjaka za upravljanje održavanjem provodi se putem pismenog ispita na temelju zahtjeva teorijskih znanja koje je utvrdio EFNMS i poznavanja terminologije struke na engleskom jeziku. Ispit se temelji na europskoj normi EN 15628 – Kvalifikacije osoblja održavanja. Naobrazbi mogu pristupiti svi inženjeri, koordinatori, stručni suradnici, voditelji ili menadžeri uključeni u upravljanje procesima održavanja tehničkih sustava te industrijskih postrojenja. Za aktivno sudjelovanje u edukaciju polaznici dobivaju potvrdu nacionalnog voditelja programa.

Certifikacijskom ispitu mogu pristupiti održavatelji s najmanje pet godina iskustva u održavanju, uključujući dvije godine vodstva tima ili sudjelovanja u upravljanju procesima održavanja, s izravnom odgovornošću za funkciju održavanja. EFNMS provodi certifikaciju i izdaje certifikat.


Korisne poveznice