Ovladavanje rizicima u gospodarenju fizičkom imovinom Ispis
Autor HDO   
Četvrtak, 29 Siječanj 2015 13:52

 

Hrvatsko društvo za održavanje i upravljanje
tehničkim sustavima i infrastrukturom
organizira seminar:

Ovladavanje rizicima u gospodarenju fizičkom imovinom


Seminar će se održati u utorak, 24. veljače 2015. 
od 9:00 do 17:00 sati
u hotelu "Hotel I", Zagreb, Ive Robića 2

Ovladavanje rizikom i upravljanje rizikom procesi su koji se koriste u svim područjima ljudskog djelovanja, pa tako i u Održavanju odnosno Gospodarenju fizičkom imovinom. Stručnjak održavanja mora uspostaviti proces upravljanja rizicima koji uključuje redovito i pravodobno utvrđivanje, mjerenje odnosno ovladavanje i praćenje rizika kojima je imovina izložena ili bi mogla biti izložena sa stajališta pojave kvara. Osobito treba ovladavati rizicima kvarova koji mogu imati nemjerljive posljedice po ljudski život ili okolinu.

U tom duhu treba primjenjivati kvantitativne i kvalitativne metode procjene rizika, kao i definirati kriterije za odlučivanje i postupke ovladavanja rizikom za svaki pojedini rizik. Ovladavanje rizikom jest sveukupnost strateških odrednica, metoda, kriterija i postupaka radi prihvaćanja, izbjegavanja, smanjenja ili prijenosa rizika. Način ovladavanja rizikom mora se dokumentirati što uključuje razloge za prihvaćanje, smanjenje, izbjegavanje ili prijenos rizika.

U procjeni rizika izrada FMEA analize (Failure Mode and Effects Analysis) treba biti neizostavan pristup. U teorijskom dijeli seminara pojasnit će se pristup izradi FMEA analize (DFMEA, PFMEA, FMECA) i izbor kriterija za ocjenjivanje. Posebice će se argumentirati nužnost primjene "brainstorming"-a i "Ishikawa dijagrama" u postupku izrade analize. Posebna pažnja će se posvetiti kvalitativnoj i kvantitativnoj procjeni rizika temeljenoj na FMEA analizi uz tumačenje "matrice rizika".


Predavači:
 • prof. dr. sc. Ivo Čala, Tehničko veleučilište u Zagreb
 • prof. dr. sc. Vedran Mudronja, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
 • mr. sc. Marin Lovrović, "Consmar" d.o.o.
 • Zdravko Herenčić, dipl. ing., INA d.d.
 • Tomislav Turk, univ. spec. mech., Belupo d.d.
Cilj seminara:
 • Upoznati sudionike seminara s osnovama Ovladavanja rizikom
 • Pokazati primjere Ovladavanje rizikom u smislu održavanja opreme
 • Potaknuti sudionike na primjenu Ovladavanja rizikom i to posebno pri Gospodarenju fizičkom imovinom.
Teme seminara:
 • Uvod u Ovladavanje rizikom u gospodarenju fizičkom imovinom
 • Ovladavanje rizicima u projektima
 • Ovladavanje rizikom u brodogradnji, naftnoj industriji i zrakoplovstvu
 • Primjeri iz prakse.
Kome je seminar namijenjen?

Ova će znanja izravno ili neizravno pomoći:

 • TOP menadžmentu, i ostalom menadžmentu tvrtke
 • Vlasnicima imovine (tehničkih sustava)
 • Stručnjacima koji se bave upravljanjem i gospodarenjem materijalnom imovinom
 • Stručnjacima koji upravljaju eksploatacijom i održavanjem TS (opremom)
 • Specijaliziranim organizacijama za projektiranje, nadzor ili održavanje
 • Tehničkom osoblju koje sudjeluje u izgradnji tehničkih sustava.
U prilogu: