Hrvatsko društvo održavatelja organizira seminar Ispis
Autor HDO   
Srijeda, 20 Rujan 2017 11:55

 

Hrvatsko društvo za održavanje i upravljanje
tehničkim sustavima i infrastrukturom
organizira seminar:

DIGITALNA INDUSTRIJA
Održavanje po stanju, internet stvari i tehnička dijagnostika


Seminar će se održati u petak, 20. listopada 2017.
od 9:00 do 17:00 sati
Esplanade Zagreb Hotel, Zagreb, Mihanovićeva 1

Suvremena proizvodnja postaje nezamisliva bez „pametnih“ tehničkih sustava i komponenti kao što su IT programi za upravljanje procesima proizvodnje, „pametni“ rotirajući elementi, internet stvari IoT, ili točnije industrijskog interneta stvari IIoT, Cloud tehnologija i Big Data... Nove tehnologije, srž Industrije 4.0, danas pred funkciju održavanja postavljaju izazove kakvima struka nije bila izložena tijekom cijele povijesti razvoja tehnologije održavanja.

Učiniti održavanje „pametnim'' može se uz primjenu strategije održavanja po utvrđenom stanju dijelova sustava i cjeline (engleski Condition Based Maintenance – CBM) i utvrđivanja stanja dijagnostikom uz primjenu novih tehnologija koje donosi Industrija 4.0 i internet stvari.

Cilj je novih tehnologija osigurati poslovanju sljedeće značajne prednosti:

 • izbjegavanje nepotrebnih aktivnosti održavanja (procjenjuje se da barem 25 % aktivnosti nije potrebno i potencijalno izaziva nove kvarove i poremećaje u radu)
 • mogućnost ranog otkrivanja kvarova i neispravnosti tehničkog sustava; krajnji rezultati su povećanje raspoloživosti i manji troškovi
 • mogućnost kontinuiranih poboljšanja, reakcija na stvarno stanje i uvjete
 • mogućnost pristupa informacijama o tehničkom sustavu i donošenje kvalitetnih odluka
 • poboljšanja kroz integrirani pristup kontroli sigurnosti i održavanju

Ovakav pristup održavanju omogućuje menadžmentu tvrtke da temeljem dostupnih operativnih podataka donose kvalitetne odluke na području troškova održavanja te kvalitetnije praćenje stanja tehničkog sustava i neposredno otkrivanje i dijagnosticiranje neredovitih aktivnosti tehničkog sustava.

Predavači:
 • Gaia Rossi, GE-Bently Nevada
 • Luka Gauta, CROZ
 • Ivan Majstrović, Turbomehanika
 • Zoran Majstrović, Turbomehanika
Moderatori:
 • Drago Frković
 • Zoran Majstrović
Cilj seminara:
 • upoznavanje konkretnih primjera procjene mehaničkog stanja rotirajuće opreme u strojevima intenzivne industrije kao što su procesna industrija, proizvodnja nafte i plina, električne energije, papira, obrada voda i otpadnih voda, rudarstvo, farmaceutika i slično (GE Bently Nevada)
 • upoznavanje novih koncepata i tehnologija u održavanju po stanju
 • upoznavanje uloge interneta stvari u tehničkoj dijagnostici
 • predstavljanje i rasprava o izazovima održavanja u industriji 4.0 (integriranoj industriji u stvarnom vremenu)
Teme seminara:
 • održavanje po stanju i ocjena uspješnosti održavanja
 • izazovi održavanja u industriji 4.0
 • Internet stvari IoT i tehnička dijagnostika
 • tehnička dijagnostika i analiza vibracija
 • pametno upravljanje održavanjem, engl. Smart Maintenance Management
Koje su koristi seminara?

Upoznavanje područja povezanih s održavanjem po stanju te sagledavanje i razumijevanje uloge interneta stvari i tehničke dijagnostike u primjeni strategije održavanja koje s ekonomskog aspekta donose kvalitativnu prednost poslovanju tvrtke.

Sudionici seminara:

 • upoznat će se s temeljnim pojmovima vezanima za održavanje po stanju
 • cjelovito će sagledavati važnost i ulogu novih strategija održavanja te međuovisnosti održavanja po stanju, interneta stvari i tehničke dijagnostike
 • moći će razabrati ciljeve kojima treba težiti te postaviti određene ključne parametre uspješnosti održavanja koje doprinose uspješnosti poslovanju tvrtke
Kome je seminar namijenjen?
 • rukovodstvu tvrtki – posebice proizvodnih tvrtki
 • rukovoditeljima održavanja te vlasnicima i održavateljima imovine
 • rukovoditeljima tehničke službe, inženjeringa i proizvodnje
 • vlasnicima i održavateljima imovine
 • dizajnerima sustava (fizičke imovine i IT sustava).
U prilogu: