Hrvatsko društvo održavatelja organizira seminar Ispis
Autor HDO   
Ponedjeljak, 27 Veljača 2017 12:25

 

Hrvatsko društvo za održavanje i upravljanje
tehničkim sustavima i infrastrukturom
organizira seminar:

Ekonomika održavanja i Industrija 4.0


Seminar će se održati u četvrtak, 30. ožujka 2016.
od 9:00 do 16:30 sati
Esplanade Zagreb Hotel, Zagreb, Mihanovićeva 1

Kao i druge gospodarske djelatnosti, i održavanje je podložno ekonomskom vrednovanju. No, često i nerazumijevanju, napose od strane ekonomista i financijaša te visokog menadžmenta. Održavanje nikada nije samo sebi svrha, radi čega je više puta njegova važnost nedovoljno i necjelovito shvaćena. Često ga se promatra isključivo kao trošak, neminovnost kad se desi, bez obzira koliko se savjesno obavlja. Pri planiranju, brojke koje „iskaču“ iz stavke održavanja izgledaju kao nužno zlo.

Naravno, možemo se složiti da bi svijet bio ljepši, a život lakši, kada bi sve besprijekorno i trajno funkcioniralo bez umanjenih radnih svojstava i kada bismo mogli zaboraviti na održavanje. Doduše, život bi bio daleko ljepši i da nas vječno služi dobro zdravlje i mladost, odnosno kada bismo medicinu mogli škartirati. No, za sada to nije moguće pa se, osim samih vještina održavanja, trebamo kvalitetno upoznati i s ekonomikom održavanja: kako održavanje utječe na proizvodnost ne samo proizvodne opreme, već i na čitav lanac stvaranja vrijednosti i na vrijednost same kompanije. Cilj upoznavanja je shvatiti povezanost održavanja s drugim funkcijama u poduzeću te ekonomsku narav održavanja: kako učinke održavanja ekonomski promatrati i vrednovati te u kom trenutku uključiti održavanje u donošenje poslovnih odluka.

Predavači:
 • prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić
 • Damir Škrinjar, dipl. ing
Moderator i predavač:
 • mr. sc. Ana Herman, MBA
Cilj seminara:
 • upoznati sudionike s poslovnim područjima povezanima s održavanjem te s ekonomskom suštinom povezanosti
 • predstaviti izazove održavanja u industriji 4.0 (integriranoj industriji u stvarnom vremenu)
 • predstaviti ekonomiku životnog ciklusa fizičke imovine s prikazom prihoda i troškova
 • predstaviti načine održavanja i njihov utjecaj na ekonomiku održavanja
 • objasniti kako se bilježe, prate, obračunavaju i planiraju troškovi održavanja
 • približiti temu kontrolinga održavanja
 • prezentirati primjenu BSC modela u ocjeni uspješnosti održavanja
Teme seminara:
 • ekonomika i održavanje – povezana područja
 • izazovi održavanja u industriji 4.0
 • ekonomika životnog ciklusa imovine
 • načini održavanja i njihov utjecaj na ekonomiku održavanja
 • bilježenje, praćenje, obračunavanje i planiranje troškova održavanja
 • analiziranje i planiranje održavanja
 • ocjena uspješnosti održavanja
Koje su koristi seminara?

Koristi od seminara su u upoznavanju područja povezanih s održavanjem te u sagledavanju i razumijevanju održavanja s ekonomskog aspekta, s obzirom da se poslovni ciljevi i poduzeća i njegovih dijelova uvijek svode na ekonomske termine i pokazatelje.

Sudionici seminara:

 • upoznat će se s temeljnim ekonomskim pojmovima vezanima za održavanje,
 • bit će osposobljeni cjelovito sagledavati važnost i ulogu održavanja te bolje razumjeti međuovisnost i utjecaj održavanja na druge poslovne funkcije,
 • ekonomski će argumentiranije i pismenije obrazlagati potrebe, zahtjeve i učinke održavanja te ih stavljati u širi kontekst poslovnih ciljeva i vrednovanja rezultata,
 • moći će razabrati vrste ciljeva kojima treba težiti te postaviti određene ključne parametre uspješnosti održavanja kao djelatnosti
Kome je seminar namijenjen?
 • rukovodstvu tvrtki - pogotovo proizvodnih tvrtki
 • rukovoditeljima održavanja
 • rukovoditeljima kontrolinga, inženjeringa, nabave, financija, proizvodnje, kvalitete
 • vlasnicima i održavateljima imovine
 • dizajnerima sustava (fizičke imovine i IT sustava)
U prilogu: