Hrvatsko društvo održavatelja organizira seminar Ispis
Autor HDO   
Srijeda, 28 Rujan 2016 10:50

Hrvatsko društvo za održavanje i upravljanje 

tehničkim sustavima i infrastrukturom
organizira seminar:

 

Informacijski sustavi održavanja u gospodarenju

 fizičkom imovinom i norma CEN EN16646


Seminar će se održati u četvrtak, 27. listopada 2016.
od 9:00 do 14:00 sati
Esplanade Zagreb Hotel, Zagreb, Mihanovićeva 1

 

Gospodarenje fizičkom imovinom (Asset Management) optimalno je upravljanje cijelim životnim ciklusom fizičke imovine iz kojeg treba proizaći strategija koja poduzeću omogućava postizanje kratkoročnih a posebno dugoročnih poslovnih ciljeva. Ono predstavlja suradnju među disciplinama kako bi se dobila najbolja platforma i održiva novčana vrijednost prilikom odabira, kupovine, uporabe, održavanja te obnavljanja ili zbrinjavanja fizičke imovine nakon korištenja. Gospodarenje fizičkom imovinom način je na koji društvo ostvaruje svoje poslovne ciljeve. To su sustavne i koordinirane prakse kroz koje društvo optimalno i održivo gospodari svojom fizičkom imovinom. Rezultat dobroga gospodarenja imovinom treba biti uspješno društvo koje upravlja rizikom i rashodima u tijeku cijelog životnog ciklusa imovine radi ostvarivanja organizacijskoga strateškog plana (PASS 55).

Kako bi uspješno planirali, provodili i nadzirali aktivnosti vezane uz gospodarenje fizičkom imovinom potrebno je koristiti računalne programe, odnosno softvere, prilagođene upravo za tu namjenu. Jedan od softvera koji se koristi u održavanju je specijalizirani računalni sustav održavanja CMMS (Computerized Maintenance Management System), a značaj njegove uloge u području gospodarenja fizičkom imovinom bit će prezentiran na ovome seminaru.

Predavači:
 • doc. dr. Damjan Maletič, Sveučilište u Mariboru
 • Tomislav Turk, univ. spec. mech., Belupo, HDO
 • Luka Kolega, dipl. ing., qCode IT
 • Janez Tomažin, dipl.ing., Dimas, EAMC/EFNMS
 • Joško Ivankov, dipl. ing., direktor, qCode IT
 • Zlatan Hanžek, dipl. ing., CROZ
 • Drago Frković, HDO (moderator)
Cilj seminara:
 • Upoznati sudionike seminara s osnovama gospodarenja fizičkom imovinom
 • Upoznati sudionike s normom EN 16646 – Maintenance within Physical Asset Management
 • Upoznati sudionike seminara s ulogom CMMS softvera u gospodarenju fizičkom imovinom
 • Pokazati primjere CMMS softvera i njihovu ulogu u gospodarenju fizičkom imovinom
 • Potaknuti sudionike na primjenu CMMS softvera posebno unutar područja gospodarenja fizičkom imovinom
Teme seminara:
 • Uvod u gospodarenje fizičkom imovinom i CMMS
 • Upoznavanje sa značajkama norme EN16646 Održavanje – Održavanje unutar gospodarenja fizičkom imovinom
 • Primjeri uporabe CMMS softvera u gospodarenju fizičkom imovinom
Koje su koristi seminara?

Kroz teorijske podloge seminara sudionici će se upoznati sa specifičnom ulogom održavanja i CMMS-a unutar gospodarenja fizičkom imovinom. Održavatelji će učinkovitije uspostaviti strategiju i procese održavanja i detaljnije sagledati njihovu ulogu unutar gospodarenja fizičkom imovinom. Menadžeri iz područja gospodarenja fizičkom imovinom i vlasnici tvrtki proširit će vidike i prikupiti znanja o važnosti održavanja, softvera za potporu upravljanja održavanjem (CMMS), odnosno o cjelokupnoj važnosti gospodarenja fizičkom imovinom. Kroz predavanja odgovorit ćemo na pitanja koja si postavljaju brojni stručnjaci: Zašto cloud CMMS? Koje su prednosti i nedostaci? U live demonstraciji bit će prikazan CMMS SaaS – maintIt.com, njegove posebnosti, prednosti i mogućnosti proširenja.

Kome je seminar namijenjen?

Ova će znanja izravno ili neizravno pomoći:

 • TOP menadžmentu, i ostalom menadžmentu tvrtke
 • Vlasnicima imovine (tehničkih sustava)
 • Stručnjacima koji se bave gospodarenjem fizičkom imovinom
 • Stručnjacima koji upravljaju eksploatacijom i održavanjem tehničkih sustava (opreme)
 • Specijaliziranim organizacijama za projektiranje, nadzor ili održavanje
 • Tehničkom osoblju koje sudjeluje u izgradnji tehničkih sustava
U prilogu: