Igor Kuzle Ispis

igor-kuzle-s

Prof. dr. sc. Igor Kuzle rođen je 1967. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Požegi. Diplomirao je 1991. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1997., ovlašteni je inženjer elektrotehnike od 1999. a na istom fakultetu doktorirao je 2002. godine.

Za uspjeh na četvrtoj godini dodiplomskog studija dobio je fakultetsko pismeno priznanje Josip Lončar. Nakon diplomiranja zaposlio se 1992. godine na Zavodu za visoki napon i energetiku Sudjelovao je u radu više fakultetskih tijela. Od 2014. Igor Kuzle je redoviti profesor i predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Predaje niz predmeta iz područja projektiranja i održavanja elektrana, elektroenergetskih sustava i dijagnostike u održavanju.

Područje istraživanja su mu regulacija, dinamika i održavanje elemenata EES-a, integracija obnovljivih izvora energije te napredne elektroenergetske mreže.

Objavio je sveučilišni udžbenik Tržište električne energije, dva srednjoškolska udžbenika te više članaka u vodećim svjetskim časopisima (više od 200 radova uključujući i radove napravljene za gospodarstvo). Vodio je šest znanstvenih projekata i više od 60 stručnih projekata koje je financiralo gospodarstvo.

Aktivan je u stručnim udrugama IEEE i CIGRÉ (2015.-2016. dopredsjednik za tehničke aktivnosti za IEEE Regiju 8, 2009.-2012. predsjednik Hrvatske sekcije IEEE, 2008 – 2012. član je izvršnog odbora HRO CIGRÉ).

Član je uredničkog odbora dvanaest međunarodnih znanstvenih časopisa od kojih je izvanredni urednik (engl. Associate editor) u tri časopisa. Sudjelovao je u organizaciji i radu većeg broja međunarodnih konferencija i radionica, te je bio je suorganizator i/ili predsjedavajući konferencija IEEE EUROCON, European Energy Market, i PAC World. Na konferencijama te za potrebe privrede i edukacije održao je nebrojena izlaganja, predavanja i seminare.

Od 2007. godine član je Tehničke komisije za elektrotehničke proizvode (TK-13) pri Centru za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore (dodjela prava uporabe znaka "Izvorni hrvatski proizvod" i "Hrvatska kvaliteta"). Od 2012. član je Stalne koordinacije Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. za priključenje obnovljivih izvora energije na prijenosni sustav RH kao i član Savjetodavnog stručnog povjerenstva u Ministarstva zaštite okoliša i prirode u postupcima procjene utjecaja vjetroelektrana na okoliš.

Predavač je na edukaciji za Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem u organizaciji HDO-a po programu EFNMS-a.