Vedran Mudronja Ispis

Dr. sc. Vedran Mudronja rođen je 13. listopada 1948. godine u Splitu.

Diplomirao je 1974. godine na proizvodnom odjelu Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je 1982. a doktorirao 1989. godine.

Na matičnom se fakultetu zaposlio u listopadu 1974. U zvanje docenta izabran je 1990, u zvanje izvanrednog profesora 1996, u zvanje redovitog profesora 2001, te u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2006. godine.
Od 1974. do 2016. godine bio je neprekidno uključen u izvođenje nastave na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju iz svih kolegija Katedre za mjerenje i kontrolu Zavoda za kvalitetu. Od 1992. do 2014. godine bio je voditelj Nacionalnog laboratorija za duljinu.

Kao autor ili koautor objavio je više od 100 originalnih znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Aktivno je sudjelovao u ostvarivanju desetak domaćih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Tijekom rada na Fakultetu bio je član raznih fakultetskih odbora i komisija. Od 1998. do 2002. obnašao je dužnost Prodekana za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom.

Od 2003. do 2012. godine obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za kvalitetu.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Govori i piše engleski, a služi se talijanskim jezikom.