ČlanstvoTko može biti članom HDO-a?

Član HDO može postati svaki poslovno sposoban građanin pod jednakim uvjetima na način predviđen ovim Statutom.Status člana stiče ona fizička osoba, koja dobrovoljno stupi u članstvo podnošenjem pristupnice i uplatom članarine.Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.


Osim najvećih proizvodnih i uslužnih tvrtki u širem okruženju, naši su članovi većinom osobe s izvršnim i rukovodnim funkcijama na području održavanja.


Ono što želimo motivirati i postići je veća uključenost osoba iz područja inženjeringa, proizvodnje, upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, controllinga i razvoja poslovanja jer držimo da se jedino cjelovitim i jedinstvenim pristupom na učinke gospodarenjafizičkom imovinom mogu ostvarivati optimalni rezultati kako za vlasnike, tako i za sve druge dionike (klijente, zaposlenike, vlasnike, lokalnu zajednicu i sl.)


Zašto biti član HDO-a?

Područja održavanja i funkcionalnog korištenja fizičke imovine u organizacijama se vrlo često zanemaruju i prilazi im se paušalno i nesustavno (tek po nastanku određenih zastoja i kvarova koji se odražavaju poteškoćama u funkcioniranju drugih sustava). Održavatelji često osjećaju nerazumijevanje i neuvažavanje njihove uloge i značaja od kolega unutar organizacije. Zbog toga je još važnije uspostaviti veze i kontakte sa zajednicom HDO-a, kao društva koje se suočava s istim izazovima i koje nastoji sa svojim članovima interaktivno dijeliti najbolja iskustva i nuditi im vještine i znanja za učinkovitu i uspješnu komunikaciju i izgradnju cjelovitih sustava upravljanja imovinom unutar i između organizacija.


Radi toga posebno želimo ohrabriti i potaknuti uključivanje u naš rad svih onih stručnjaka koji održavanju i uopće gospodarenju fizičkom imovinom pristupaju sveobuhvatno korištenjem znanja o aktivnostima na slijedećim funkcijama: nabave, inženjeringa, controllinga, financija, kvalitete, zaštite okoliša te općeg menadžmenta!
Vrste članstva

Razlikujemo sljedeće oblike članstva:

Pojedinačno članstvo

Ispunjavanje pristupnice i plaćanje članarine

Brončani član

Potpis ugovora o brončanom članstvu i plaćanje članarine

Srebrni član

Potpis ugovora o srebrnom članstvu i plaćanje članarine

Zlatni član

Potpis ugovora o zlatnom članstvu i plaćanje članarine

Visina članarine

Članstvo traje godinu dana od dana uplate, nakon čega se može ponovno obnoviti. Odlukom Izvanredne skupštine Društva, došlo je do promjene cijena članarine.30

 • POJEDINAČNA
 • HRVATSKA

UČLANI SE


60

 • POJEDINAČNA
 • INOZEMSTVO

UČLANI SE700

 • TVRTKE
 • BRONČANI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

1400

 • TVRTKE
 • SREBRNI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

2100

 • TVRTKE
 • ZLATNI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

Prava članova HDO

Prava članova proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora, a obuhvaćaju sljedeće:

 • pojedinačni član: mogućnost izbora u Skupštinu (sukladno doprinosu u radu društva i dijeljenju znanja kroz predavanja i savjetovanja), informiranost o djelatnostima HDO, pretplata na časopis HDO (sada na Maintworld, u sklopu kojeg su stranice Održavanja i eksploatacije), bonifikacija od 20%na kotizaciju za godišnji skup održavatelja.
 • tvrtka brončani član: prema ugovoru o članstvu
 • tvrtka srebrni član: prema ugovoru o članstvu
 • tvrtka zlatni član prema ugovoru o članstvu

Dužnosti članova HDO

Dužnosti članova HDO proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora i obuhvaćaju sljedeće:

 • za pojedinačnog člana: poštivati odredbe Statuta, odluke Skupštine i Upravnog odbora i aktivno sudjelovati u radu društva
 • člana tvrtku: prema ugovoru

HDO u drugim udruženjima

HDO kao stručna udruga djeluju u sastavu HIS-a (Hrvatskog inženjerskog saveza) i kao takva ima predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru HIS-a.


HDO u Europi

Od 1996. godine HDO je član EFNMS-a (European Federation of National Maintenance Societies), krovne europske institucije za održavanje.

Trenutno u najvišim tijelima EFNMS-a četiri su predstavnika HDO i to:

 • Drago Frković – predstavnik RH u “The General Assembly of the EFNMSvzw” i član grupe European Asset Management Committee EAMC
 • Anita Domitrović – član grupe “European Certification Committee – ECC”
 • Krešimir Harapin – član grupe “European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC”
KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+385 (0) 1 49 22 021

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska