ČlanstvoTko može biti članom HDO-a?

Član HDO može postati svaki poslovno sposoban građanin pod jednakim uvjetima na način predviđen ovim Statutom.Status člana stiče ona fizička osoba, koja dobrovoljno stupi u članstvo podnošenjem pristupnice i uplatom članarine.Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.


Osim najvećih proizvodnih i uslužnih tvrtki u širem okruženju, naši su članovi većinom osobe s izvršnim i rukovodnim funkcijama na području održavanja.


Ono što želimo motivirati i postići je veća uključenost osoba iz područja inženjeringa, proizvodnje, upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, controllinga i razvoja poslovanja jer držimo da se jedino cjelovitim i jedinstvenim pristupom na učinke gospodarenjafizičkom imovinom mogu ostvarivati optimalni rezultati kako za vlasnike, tako i za sve druge dionike (klijente, zaposlenike, vlasnike, lokalnu zajednicu i sl.)


Zašto biti član HDO-a?

Područja održavanja i funkcionalnog korištenja fizičke imovine u organizacijama se vrlo često zanemaruju i prilazi im se paušalno i nesustavno (tek po nastanku određenih zastoja i kvarova koji se odražavaju poteškoćama u funkcioniranju drugih sustava). Održavatelji često osjećaju nerazumijevanje i neuvažavanje njihove uloge i značaja od kolega unutar organizacije. Zbog toga je još važnije uspostaviti veze i kontakte sa zajednicom HDO-a, kao društva koje se suočava s istim izazovima i koje nastoji sa svojim članovima interaktivno dijeliti najbolja iskustva i nuditi im vještine i znanja za učinkovitu i uspješnu komunikaciju i izgradnju cjelovitih sustava upravljanja imovinom unutar i između organizacija.


Radi toga posebno želimo ohrabriti i potaknuti uključivanje u naš rad svih onih stručnjaka koji održavanju i uopće gospodarenju fizičkom imovinom pristupaju sveobuhvatno korištenjem znanja o aktivnostima na slijedećim funkcijama: nabave, inženjeringa, controllinga, financija, kvalitete, zaštite okoliša te općeg menadžmenta!
Vrste članstva

Razlikujemo sljedeće oblike članstva:

Pojedinačno članstvo

Ispunjavanje pristupnice i plaćanje članarine

Brončani član

Potpis ugovora o brončanom članstvu i plaćanje članarine

Srebrni član

Potpis ugovora o srebrnom članstvu i plaćanje članarine

Zlatni član

Potpis ugovora o zlatnom članstvu i plaćanje članarine

Visina članarine

Članstvo traje godinu dana od dana uplate, nakon čega se može ponovno obnoviti. Odlukom Izvanredne skupštine Društva, došlo je do promjene cijena članarine.

Odlukom Redovite skupštine 25.5.2023. došlo je do promjena cijena članarina za tvrtke članove.30

 • POJEDINAČNA
 • HRVATSKA

UČLANI SE


60

 • POJEDINAČNA
 • INOZEMSTVO

UČLANI SE1100

 • TVRTKE
 • BRONČANI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

1800

 • TVRTKE
 • SREBRNI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

2500

 • TVRTKE
 • ZLATNI ČLAN

UČLANI SE

UGOVOR O ČLANSTVU

Prava članova HDO

Prava članova proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora, a obuhvaćaju sljedeće:

 • pojedinačni član: mogućnost izbora u Skupštinu (sukladno doprinosu u radu društva i dijeljenju znanja kroz predavanja i savjetovanja), informiranost o djelatnostima HDO, pretplata na časopis HDO (sada na Maintworld, u sklopu kojeg su stranice Održavanja i eksploatacije), bonifikacija od 20%na kotizaciju za godišnji skup održavatelja.
 • tvrtka brončani član: prema ugovoru o članstvu
 • tvrtka srebrni član: prema ugovoru o članstvu
 • tvrtka zlatni član prema ugovoru o članstvu

Dužnosti članova HDO

Dužnosti članova HDO proizlaze iz Statuta i odluka Upravnog odbora i obuhvaćaju sljedeće:

 • za pojedinačnog člana: poštivati odredbe Statuta, odluke Skupštine i Upravnog odbora i aktivno sudjelovati u radu društva
 • člana tvrtku: prema ugovoru

HDO u drugim udruženjima

HDO kao stručna udruga djeluju u sastavu HIS-a (Hrvatskog inženjerskog saveza) i kao takva ima predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru HIS-a.


HDO u Europi

Od 1996. godine HDO je član EFNMS-a (European Federation of National Maintenance Societies), krovne europske institucije za održavanje.

Trenutno u najvišim tijelima EFNMS-a četiri su predstavnika HDO i to:

 • Drago Frković – predstavnik RH u “The General Assembly of the EFNMSvzw” i član grupe European Asset Management Committee EAMC
 • Anita Domitrović – član grupe “European Certification Committee – ECC”
 • Krešimir Harapin – član grupe “European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC”
KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska