Novi format certifikacije ESUO

19 studenoga, 2023
EFNMS-Cert-icon-300x300-1.png?fit=300%2C300&ssl=1

Održavatelji, certificirajte se!  U Hrvatskoj je već certificirano 11 menadžera i inženjera, stručnjaka upravljanja održavanjem! Novi ciklus edukacije u organizaciji HDO-a počet će u veljači 2024., a online ispit planira se u travnju/svibnju 2024. No, recimo nešto o novom formatu izobrazbe i certifikacije.

Hrvatsko društvo održavatelja, HDO, zajedno s europskom krovnom udrugom održavatelja EFNMS partnerski provode projekt Kvalifikacija, validacija i certificiranje osoblja održavanja. Projekt se kontinuirano unapređuje i promovira unutar članica EFNMS-a s ciljem da se u cijeloj Europi unaprijedi sustav kvalifikacije održavatelja te omogući validacija i certifikacija kompetentnosti. Radi se o svjetski najprestižnijoj certifikaciji koja koristi ne samo pojedincima na tržištu radne snage nego i tvrtkama za izražavanje kompetentnosti. Hrvatsko društvo održavatelja proveo je nadogradnju postojećeg  programa ESUO koji će se provoditi u sedam tematskih područja za sve kvalifikacijske razine. Tako će standardni program izobrazbe za Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem dobiti novu generaciju polaznika.

Nastava počinje u veljači u 2024.

Nastavni program obuhvaća 150 sati predavanja i vježbi tijekom 25 dana u dva kalendarska mjeseca. Nastava će se održavati 3 puta tjedno četvrtkom i petkom od 14,00 do 19,00 sati i subotom od 9,00 do 17,00 sati. Tako velika većina polaznika može uravnotežili svoje poslovne i osobne aktivnosti s edukacijom. Predavanja će se održavati u prostorima Hrvatskog inženjerskog saveza, na adresi  Zagreb, Berislavićeva 6. Cijena programa iznosi EUR 4000.  U cijenu su uključeni temeljni priručnik Održavanje i gospodarenje imovinom s cjelokupnim sadržajem potrebnim za certifikaciju, tiskane podloge i prezentacije za praćenje predavanja i vježbi, jelo i osvježenje u pauzama. Broj polaznika je ograničen radi što kvalitetnijeg praćenja nastavnog programa.

Prijave za pohađanje nastavnog programa dostupne su na stranici www.hdo.hr.

Pristup polaganju ispita dozvoljen je svim kandidatima, međutim certifikat ESUO stječu oni koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 5 godina radnog iskustva na području održavanja uključujući 2 godine radnog iskustva na poziciji upravljanja procesima održavanja (1 godina tog iskustva treba biti u posljednjih 18 mjeseci).

Kandidati se mogu odlučiti za polaganje ispita i bez pohađanja nastave. Ako kandidati koji pohađaju nastavu ne pristupe certifikacijskom ispitu, dobit će uvjerenje o odslušanom nastavnom programu.

Cijena certifikacijskog ispita je EUR 500,00

Termin ispita: jesen 2024.

Kao što je poznato, održavatelji i menadžeri politehničkog posla održavanja dolaze s različitih fakulteta i različitih poslovnih okruženja. Jedini način da se podvuče crta pod kompetencije je certifikacija koja se provodi po EFNMS-ovu programu, a na temelju postojećih europskih normi (standarda). Efikasniji rad uz pomoć automatizacije, digitalizacije i suvremenog održavanja tehničkih sustava omogućava veću raspoloživost industrijskih postrojenja. Nove tehnologije poput robotike, autonomnih sustava i vozila, elektromobilnih tehničkih sustava, automatiziranih skladišta, transportnih sustava i tekućih vrpci u proizvodnji, nadalje, tehnologije proširene stvarnosti, 3D ispisa,  interneta stvari (IoT), strojnog učenja… stvaraju sasvim nove mogućnosti u održavanju.

S obzirom na to da smo zbog razvoja tehnologija osuđeni na cjeloživotno školovanje, nakon završenih škola, studija, magisterija ne prestaje potreba za usavršavanjem, a svako usavršavanje nosi sa sobom i vrednovanje, certificiranje  kompetencija, to jest znanja.

To je jedno od najvažnijih pitanja i za krovnu europsku udrugu održavatelja, EFNMS, kao i za sve njene nacionalne članice. U rješavanju problema doškolovanja te vrednovanja formalnog i neformalnog učenja, smjernice daje Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja, CEDEFOP.

Korak naprijed u certificiranju

EFNMS-ov projekt certificiranja i validacija usklađen je s novim kvalifikacijskim potrebama. Jedan od glavnih ciljeva projekta je savladavanje novih tehnologija te širenje znanja koja su  bila nedovoljno naglašena u strukovnom i akademskom školovanju. Jedan od važnih segmenata procesa (do)školovanja je validacija, stupnjevanje kompetencija, to jest certifikacija osoblja unutar područja održavanja. A certifikacija kompetencija, samo je po sebi razumljivo, ima značajan utjecaj na napredovanje, zapošljavanje, položaj zaposlenika unutar strukture poduzeća, ali i za daljnji razvoj kompetencija i potporu kolektiva u cjeloživotnom učenju.

Definiranjem zadataka i podešavanjem principa važnih za validaciju i certifikaciju, šest međunarodnih partnera u suradnji s EFNMS-om doprinose europskom procesu certificiranja osoblja održavanja. EFNMS-ova certifikacija managera i inženjera (u Hrvatskoj poznata pod  nazivom ESUO, Europski stručnjak upravljanja održavanjem), kao i tehničara u održavanju  već je do sada značajno pridonijela doškolovanju i certifikaciji stručnjaka, bit će unaprijeđena  kako bi odražavala trenutne potrebe kvalifikacije za osoblje održavanja u Europi. Prioriteti  i zadaci projekta su:

– Zajednička platforma za kvalifikaciju, validaciju i certifikaciju osoblja održavanja s mjerljivim ishodima izobrazbe

– Detaljni kvalifikacijski zahtjevi za osoblje održavanja

– Sustav za mapiranje pojedinačnih kompetencija prema kvalifikacijskim potrebama.

  Projekt je podijeljen u dvije uzastopne faze:

– Opis potrebnih kvalifikacija s mjerljivim ishodima izobrazbe

– Razvoj validacijskih pitanja za EQF razinu 6 i 7 na temelju strukture potrebnih kvalifikacija. 

Definirane su četiri kategorije održavatelja:

– EQF razina 7: Voditelji održavanja 

– EQF razina 6: Nadzornici i inženjeri održavanja 

– EQF razina 5: Stručni tehničari održavanja  

– EQF razina 4: Mehaničari održavanja, električari i električari automatizacije.

Sustav EQF-a  (engl. Europski kvalifikacijski okvir) odnosi se na osam referentnih razina koje opisuju ishode učenja – što učenik zna, razumije i može učiniti.  Razine nacionalnih kvalifikacija bit će smještene na jednu od referentnih razina EQF-a.  Razine EQF-a u rasponu od osnovne (razina 1) do napredne (razina 8) mogu se grubo dodijeliti razinama obrazovanja (akademsko, srednje, osnovno) ili postignutim stupnjevima i diplomama. Međutim, ono što stvarno definira različite razine EQF-a su ishodi učenja, a ne razina obrazovanja koju je pojedinac postigao. Za osoblje u području upravljanja fizičkom imovinom i održavanja očekuju se razine EQF-a između 3 i 8.  Razina 3 EQF-a dovoljna je za mehaničare, obično profesionalce na nižoj razini u strukturi organizacije održavanja. Višestruki mehaničari su profesionalci sa značajnim iskustvom i fleksibilnošću koji mogu obavljati razne napredne zadatke u području održavanja. Za višestruku mehaniku EQF razina 5 se smatra prikladnom.  Voditelji održavanja tada obično zapošljavaju profesionalce na EQF razinama 6, 7 ili 8, s odgovarajućom akademskom izobrazbom u kombinaciji s dovoljnim iskustvom u procesima održavanja.  Osim upravljačkih funkcija, EQF razina 6 uključuje i nastavnike u strukovnim školama koji obrazuju tehničare za održavanje i mehaničare.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework, CROQF) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija EQF-a i QF-EHEA te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

Znanje   

EQF 4 : Sveobuhvatno, specijalizirano, činjenično i teorijsko znanje unutar područja rada ili studija EQF 5 : Napredno znanje o području rada ili studija, s kritičkim razumijevanjem teorija i principa 

EQF 6: Napredno poznavanje područja rada odnosno proučavanje koje uključuje kritičko razumijevanje teorije i principa rada

Vještine

EQF 4:  Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za generiranje rješenja za specifične  probleme u području rada ili studija

EQF 5: Sveobuhvatan raspon kognitivnih generiranja rješenja za specifične i praktične vještine potrebne za razvoj kreativnih rješenja apstraktnih problema. 

EQF 6: Napredne vještine, koje pokazuju majstorstvo i inovativnost, potrebne za rješavanje složenih i nepredvidivih problema u specijaliziranom području rada ili studijskih problema u području rada

Kompetencije

EQF4:  Vježbajte samoupravljanje u skladu sa smjernicama rada ili studija u kontekstu obično predvidljivog ali podložnog promjenama. Nadzirati rutinski rad drugih, preuzimajući određenu odgovornost za evaluaciju i unapređenja radnih i studijskih aktivnosti

EQF 5: Upravljanje vježbama i nadzorom u kontekstu rada ili studijskih aktivnosti u kojima postoje nepredvidive aktivnosti. Radite pregled i razvijajte vlastite performanse i performanse drugih.

EQF 6: Upravljanje složenim tehničkim ili profesionalnim aktivnostima ili projektima, preuzimanjem odgovornosti za donošenje odluka  u nepredvidljivim situacijama u radnim ili studijskim uvjetima. Preuzimanje odgovornosti za upravljanje profesionalnim razvojem osoba ili grupe.

Organizirati sustav upravljanja održavanjem

Kvalifikacije za održavanje

EQF 4: Mehaničar održavanja, predradnik, električar, zavarivač itd

EQF 5: Tehničar održavanja, Specijalist za održavanje, inženjer održavanja

EQF 6: Nadzornik održavanja, Voditelj održavanja, Napredni inženjer održavanje Mehaničar održavanja, Stručni nastavnik u području  održavanja

Struktura testa validacije

Europska federacija nacionalnih društava održavatelja (EFNMS) izgradila je bazu podataka koja oblikuje sustav validacije. Temelji se na pitanjima na engleskom jeziku koja se zatim prevode na lokalni jezik. To omogućuje prekograničnu usporedbu kompetencija. Primjerice, validacija certifikata u Mađarskoj može se usporediti s potvrdom u Švedskoj.  Sve se radi pod pokroviteljstvom EFNMS-a, a za EFNMS-ove certifikate, zahtjeve i upravljanjem bazom podataka odgovoran je Odbor za certifikaciju. Na lokalnoj razini sustavima validacije upravlja nacionalna udruga održavatelja.

Međunarodna baza podataka podijeljena je u sedam grupa s 26 podskupina. Spomenutu strukturu slijede testovi valjanosti. Svaki predmet ima niz pitanja, a njihov broj određuje se prema važnosti subjekta u profesionalnoj ulozi. Svaki test uključuje određeni broj pitanja iz baze podataka. Sustav nasumično odabire način na koji pitanja dolaze u test. To omogućuje ispitanicima da sjede jedan pored drugoga tijekom testa. Pitanja imaju četiri do šest odgovora, pri čemu je jedan odgovor točan. Neka pitanja sadrže slike ili dijagrame. Kada je test završen, evaluacija je brza i automatizirana, a ispitanik dobiva ispisani rezultat.

Isti predmetni izvještaj i klasifikacija dostupni su za sve razine zanimanja. Ovdje pristup EU slijedi strukturu sustava osposobljavanja Europskog kvalifikacijskog okvira, gdje su voditelji održavanja na EQF razini 7, a inženjeri održavanja EQF razine 6. Tehničari održavanja su EQF razina 5, a mehanici održavanja, električari održavanja i električari automatizacije na EQF razini 4.  Za više informacija o projektu i njegovim rezultatima, pratite web stranicu posvećenu projektu https://www.cemaint.eu/ Cjelokupna struktura kvalifikacija EQF razina 4, 5, 6 i 7 također je dostupna na web stranici

Europska suradnja kroz EFNMS

Inicijativa za razvoj kvalifikacija i kompetencija za osoblje održavanja u Europi potekla je iz EFNMS-a. Kao europski strukovni savez ta udruga djeluje kao koordinator i tijelo s političkom i stručnom važnošću u EU.

EFNMS ima vodeću ulogu u validaciji i certificiranju inženjera i europskih stručnjaka upravljanja održavanjem još od 1993. godine, a 2005. pokrenut je i program i certifikacije europskih tehničara specijalista održavanja. U proteklom razdoblju u Europi je certificirano više od 300 tehničara održavanja te više od 500 voditelja održavanja; u Hrvatskoj 11.   

Zbog pandemije provođenje certifikacije je zastalo i nije se provodilo, te je bilo nužno pronaći

i razviti novi model ispitivanja online što je samo ubrzalo digitalizaciju procesa i digitizaciju podataka vezano uz ispit.

Šest nacionalnih udruženja održavatelja dalo je tim koji je pod pokroviteljstvom EFNMS-a radio na projektu kako bi se definirao cjeloviti sustav za kvalifikaciju, validaciju i certifikaciju osoblja održavanja u 23 zemlje članice EFNMS-a. Svi projektni partneri su članice EFNMS-a,  odgovorne za razvoj održavanja u svojoj zemlji.

Tijekom 2021. godine uspješno je razvijen i implementirana nova radna platforma za provođenje ispita za certificiranje.

KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska