STRUČNI SEMINAR – Održavanje, norme i zakoni 28.11.2023.

4 srpnja, 2023
pexels-kateryna-babaieva-2760241-e1687981906243.jpg?fit=250%2C167&ssl=1

Verificirani program stručnog usavršavanja HDO-a 2022/2023

STRUČNI SEMINAR: Održavanje, norme i zakoni

Sukladno članku 58. stavku 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenje i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske izdalo je HDO-u suglasnost za Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2022 – 2023. godine (klasa 131-01/22-01/3 od 9. svibnja 2022. i nadopunu istog).

Broj školskih sati: 2 sata stručno područje i 5 sata područja tehničke regulative.

Vrijeme održavanja: srijeda, 28. studeni, 2023. godine

Mjesto održavanja: Hotel Esplanade, Zagreb, Hrvatska

Sadržaj edukacije: Predstavit će se tehničke norme koje se odnose na područja „Održavanje industrijske opreme“ i „Upravljanje fizičkom imovinom“ s naglaskom na normu EN 16646 „Maintenance – Maintenance within physical asset management.“

Obrađene teme:

  • EN 16646 „Maintenance – Maintenance within physical asset management.“

Predavači / moderatori:

  • mr. sc. Tomislav Turk, dipl, ing.
  • dr. sc. Darko Virovac, dipl. ing

Cijena seminara uključuje radne materijale seminara, kavu, piće i jelo tijekom pauzi predavanja, korištenje svih sadržaja koje nudi hotel. Na zahtjev možete dobiti popis sudionika, a po vašoj želji Organizacijski odbor će vam posredovati u međusobnim kontaktima.

  • Za članove HDO-a cijena seminara iznosi EUR 280,00 + PDV
  • Za sudionike koji nisu članovi HDO cijena seminara iznosi EUR 350,00 + PDV

Službeni jezik seminara je hrvatski.

Uplata na žiro-račun HDO-a, IBAN: HR14 23600001101413778, Zagrebačka banka.

Dokaz o uplati potrebno je dostaviti elektronskom poštom 7 dana prije termina seminara.

Broj sudionika ograničen.

KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska