Dr. sc. Marija Šiško Kuliš obranila i drugu disertaciju

25 svibnja, 2021
efri2.jpg?fit=900%2C529&ssl=1

Naša cijenjena kolegica Marija Šiško Kuliš, dugogodišnja članica HDO-a, glavna urednica časopisa Održavanje i eksploatacija i članica Organizacijskog odbora HDO-ovog godišnjeg savjetovanja Održavanje – MeditMaint, sredinom svibnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci uspješno je obranila disertaciju na temu Utjecaj certifikacije na uspjeh projekta u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske i stekla titulu doktora ekonomskih znanosti. Bio bi to izvanredan događaj sam po sebi, da kolegica nema već doktorat iz tehničkih znanosti, iz strojarstva, te je tako postala jedna od rijetkih znanstvenika u Hrvatskoj i Europi s dvije titule doktora znanosti.

Dr. sc. Marija Šiško Kuliš diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, magistrirala je i doktorirala tehničke znanosti (polje strojarstvo) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekla je zvanje magistre društvenih znanosti, područje ekonomija, polje management i upravljanje. Od 1993. godine zaposlena je u Hrvatskoj elektroprivredi na poslovima pripreme i vođenja investicijskih projekata u hidroelektranama. Od 1995. godine stalni je vanjski suradnik na više javnih i privatnih fakulteta u Hrvatskoj gdje predaje nekoliko kolegija. Certificirani je voditelj projekta i ovlašteni sudski vještak. Pored angažmana na časopisu HDO-a, članica je uredništva časopisa Energija. Objavila je jedan sveučilišni udžbenik i više znanstvenih i stručnih radova iz polja ekonomije. Iskrene čestitke, kolegice Šiško Kuliš!

KONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska