Dobro došli
na hdo.hr

Hrvatsko društvo održavatalja promiče i podiže opću razinu efikasnosti i ekonomičnosti održavanja u Republici Hrvatskoj kroz znanja o održavanju fizičke imovine i omogućavanje razmjene informacija među održavateljima u zemlji i svijetu. HDO je nevladina i neprofitabilna udruga. Izdajemo vlastiti časopis Održavanje i eksploatacija (sada u sklopu europskog Maintworld-a) i održavamo seminare i savjetovanja.DEŽURSTVA I KONTAKTI

Dežurstva i kontakti tijekom sanacije zgrade HIS-a

hdo@hdo.hr

+385 (0)1 49 22 021 (dežurstvo): uto i čet 17:00-19:00h

Predsjednik: Drago Frković

dfrkovic@hdo.hr

+385(0)98 47 72 17

Marketing i prodaja: Krešimir Brandt

krebrandt@gmail.com

+385(0)91 63 00 480

Tajništvo:

info@hdo.hr

S obzirom na to da zbog oštećenja zgrade Hrvatskog inženjerskog saveza, HDO radi u otežanim uvjetima, najvećim dijelom od doma, donosimo vam sve kontakte koje u međuvremenu možete zatrebati. Pročitaj više


Aktualno

Pročitajte aktualnosti Hrvatskog društva održavatelja

16 veljače, 2024Skupovi i seminari

Hrvatsko društvo održavanja (HDO) u suradnji s Europskom federacijom nacionalnih društava za održavanje (EFNMS), Hrvatskim inženjerskim savezom, Danube Adria Association For Automation & Manufacturing te Elektromehaničkim autoritetom organizira i poziva vas na 29. međunarodno i mediteransko savjetovanje HDO-a MeditMaint 2024  ODRŽAVANJE 2024 | MAINTENANCE 2024.

19 studenoga, 2023Certificiranje

Održavatelji, certificirajte se!  U Hrvatskoj je već certificirano 11 menadžera i inženjera, stručnjaka upravljanja održavanjem! Novi ciklus edukacije u organizaciji HDO-a počet će u veljači 2024., a online ispit planira se u travnju/svibnju 2024. No, recimo nešto o novom formatu izobrazbe i certifikacije.

4 srpnja, 2023Skupovi i seminari

Verificirani program stručnog usavršavanja HDO-a 2022/2023


MeditMaint 2024
13-16 May | Rovinj


POZIVAMO VAS NA

MeditMaint 2024


Hrvatsko društvo održavatelja  u suradnji sa European Federation of National Maintenance Societies, Hrvatskim inženjerskim savezomDanube Adria Association For Automation & Manufacturing organizira i poziva Vas na 29. međunarodno i mediteransko savjetovanje HDO-a MeditMaint 2024.

od 13. – 16 svibnja 2024.Hotel Lone, Rovinj, Hrvatska


VIŠE
POZIVAMO VAS DA SE UPOZNATE SA

CMMS WorkTrek sustavom


Preuzmite kontrolu nad svojom imovinom, održavanjem i radom na terenu.

WorkTrek – pojednostavljuje održavanje imovine, omogućuje planiranje radova te praćenje izvođenja radova i radova održavanja kroz radne naloge, zadatke, ugovore, resurse, izvođače i zalihe.

Sustav objedinjuje funkcionalnosti Enterprise Asset Management (EAM), Computerized Maintenance Management System (CMMS)  i Field Service Management sustava s modernim korisničkim sučeljem.

Funkcionalnosti i primjene

 • Omogućuje prijavu kvarova i problema za imovinu i opremu
 • Praćenje održavanja opreme, vozila, strojeva, zgrada, postrojenja, elektrana i druge imovine
 • Radni nalozi se mogu dodjeljivati internim zaposlenicima ( tehničari,…) i/ili vanjskim izvođačima
 • Upravljanje i praćenje održavanjainspekcijski pregledi: utrošak radnih sati, repromaterijala, rezervnih dijelova, demontiranog materijala i dodatnih troškova
 • Kreiranje radnih naloga na temelju proteka vremena ili očitanja brojila, alarma ili događaja kroz modul preventivnog održavanja
 • Baza znanja – pretraživa povijest održavanja, kvarova i rješenja problema
 • Registar imovine – lokacija, set ugrađenih meta podataka, slike, dokumentacija, garancije , custom meta podaci, povijest održavanja
 • Planiranje i praćenje izvršenja radova – servis katalog, normativi, projekti, planiranje, radni nalozi i zadaci, mobilna aplikacija za rad na terenu
 • Izvještaji i KPI – kontrolna ploča sa KPI, mogućnost slanja izvještaja na email, izvoz u PDF i  MS Office formate
 • Upravljanje ugovorima – praćenje izvršenja ugovora za radove i održavanje u stvarnom vremenu
 • Praćenja alata i opreme na terenu: barkod, zaduženja/razduženja, rezervacije, inventura
 • Skladišno poslovanje – skladišta potrošnog materijala i rezervnih dijelova, praćenje minimalnih količina materijala i rezervnih dijelova,
 • Zahtjevi za ponudom – priprema, slanje i prikupljanje ponuda za nabavu usluga i roba
 • Dozvole za rad – digitalizacija izdavanja dozvola za rad integriranih u proces radnog naloga
 • Mobilna aplikacija za Android i iOS uređaje
 • On-premise ili Cloud deployment

Prednosti i uštede

 • Nadzor i praćenje u stvarnom vremenu – uvid tko radi što, kada, gdje i zašto
 • Povećanje raspoloživosti opreme – smanjenje broja nepredviđenih zastoja
 • Veća produktivnost – manji broj izlazaka na teren, uvid u povijest radova
 • Manje papirologije – digitalni radni nalozi i inspekcijske kontrolne liste i obrasci
 • Sigurnija radna okolina – LOTO procedure, zaštitna oprema, opasnosti, dozvole za rad
 • Usklađenost s propisima i zakonima – inspekcijski pregledi i kontrolne liste, popratni radni nalozi
 • Automatizacija procesa održavanja  – prilagodba sustava vašem poslovnom procesu, integracije s ostalim sustavima

Više informacija o CMMS softveru
POZIVAMO VAS DA SE UPOZNATE SA

AMS softverom tvrtke Feromihin


PRATITE SVOJU IMOVINU U BILO KOJEM TRENUTKU, NA BILO KOJEM MJESTU!

Sustav upravljanja imovinom (eng. Asset Management System) – AMS softver je centralizirano mjesto koje omogućuje pregled imovine tvrtke, pretraživanje i uređivanje iste te prikaz statistika vezanih uz imovinu.

Zahvaljujući prediktivnoj analitici korištenje povijesnih podataka u kombinaciji s praćenjem  podataka u stvarnom vremenu znatno je povećano te omogućuje olakšanu identifikaciju obrazaca i anomalija čime se znatno smanjuje pojava nepredviđenih problema.U sustav se unose svi resursi (imovina) kojima tvrtka raspolaže:

 • Fizički objekti (tehnološki, poslovni, trase) i oprema za pojedine objekte (cijevi, reduktori, filteri, ventili i aktuatori, sigurnosni ventili, manometri, oprema za zaštitu od korozije, PLC, baterije, napajanje, stolovi, ormari, klima uređaji, rampe, ograde, kamere itd.)
 • Mobilna oprema (automobili, alati, oprema za mjerenje, mobiteli, zaštitna oprema itd.)
 • Ljudski potencijali
 • Intelektualno vlasništvo (licence)

Glavne prednosti:

 • Povećava kvalitetu poslovanja za 40%
 • Povećava produktivnost za 30%
 • Smanjuje mogućnost nepredviđenih zastoja
 • Jedna licenca, neograničen broj korisnika
 • Aplikacija dostupna na bilo kojem uređaju
 • Intuitivno i jednostavno za korištenje

Više informacija o AMS softveru
Časopis Održavanje i eksploatacija


Naruči

OiEČasopis Održavanje i eksploatacija


HDO izdaje časopis Održavanje i eksploatacija. Časopis čitaju i pišu većinom održavatelji, što znači da je zamišljen kao svojevrsna tribina za razmjenu znanja i iskustva iz svakodnevne prakse.

Sadržaj časopisa

Sadržaj mogu biti spoznaje iz područja održavanja fizičke imovine u najširem smislu (inženjerske, ekonomske, ugovorne i zakonske, dobra proizvođačka praksa, informacijski sustavi, upravljanje zaposlenicima, poslovna administracija i sl.), a najčešće su zastupljena sljedeća područja: tehnologija održavanja, organizacija održavanja, ekonomika održavanja, strategije održavanja, ekologija održavanja, edukacija za poslove održavanja, propisi i norme u održavanju

Od proljeća 2010. godine Održavanje i eksploatacija izlazi u sklopu Maintworlda (od njegovog 2. broja). Riječ je o 8-12 stranica na hrvatskom jeziku unutar tekstova Maintworlda europske publikacije u izdanju EFNMS-a (European Fewderation of National Maintenance Societies)  zajedničkih za sve zemlje (na engleskom). Tekstove pišu renomirani autoriteti i lideri održavanja u svojim zemljama (Finska, Danska, SAD, Španjolska, Švedska, Francuska, Australija, UK, Češka, Švicarska.). Tako smo svojim članovima omogućili na jednom mjestu uvid u najnovija znanja i prakse kako u Europi i svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Od ožujka, 2023 časopis Održavanje i eksploatacija vraća se na stare staze tako što će od broja 1/2023 biti tiskano i digitalno izdanje koje se pohranjuje u fundusu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja je stožerna ustanova hrvatske kulture i znanosti te središnja ustanova knjižarskog sustava Republike Hrvatske. Pored toga, časopis se ponovno pohranjuje i na portalu Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.


O Časopisu


Publikacije


Naruči

ESUO PriručnikESUO priručnik


Iskoristite veliko sniženje i nabavite priručnik Održavanje i gospodarenje imovinom po cijeni od EUR 16,00 zbog ograničenog skladišnog prostora uvjetovanog posljedicama potresa koji je značajno oštetio sjedište Hrvatskog inženjerskog saveza u Berislavićevoj 6 u Zagrebu gdje se nalaze i prostorije naše udruge. Zgrada je privremeno izvan upotrebe do konačne sanacije.


NARUČI


Naruči

Stragegija održavanjaStrategija održavanja


Strategija održavanja industrijskih postrojenja primjenom RCM metodologije nova je knjiga u izdanju Hrvatskog društva održavatelja. Autor knjige je menadžer održavanja u Cemex-u Mario Cikojević. U Strategiji održavanja Mario Cikojević sustavno opisuje organizaciju održavanja u jednoj tvrtki uz primjenu RCM metodologije. Poglavlja su: Osnove poslovnog odlučivanja, Pouzdanost tehničkih sustava, CMMS i RCM, Organizacija održavanja, uz nekoliko primjera RCM analize s istaknutim definicijama i načelima. Cijena ova vrijedne knjige je EUR 12,00.


NARUČI
Slaveći 50 godina europskog održavanja


Sve članice u EFNMS-u odnosno Europska federacija nacionalnih društava za održavanje koja je krovna neprofitna organizacija nacionalnih udruga održavanja iz 24 europske zemlje s ponosom obilježava svoju 50. godišnjicu. Tom prigodom pripremljena je povjesnica EFNMS-a s pregledom svih europskih konferencija  koje su održavale svake dvije godine počevši od davne 1972. godine. pod nazivom Euromaintenace.
Sadržaj povjesnice dostupan je digitalnom obliku u Premium sadržaju uz ograničenja kako je navedeno.


OTVORI


Naruči

Remontna metodologija industrijskih postrojenjaRemontna metodologija industrijskih postrojenja


Remontna metodologija industrijskih postrojenja

autora dipl. ing. Maria Cikojevića, u izdanju HDO-a. Već poznat stručnoj javnosti po knjizi Strategija održavanja industrijskih postrojenja primjenom RCM metodologije, u kojoj je održavanje postrojenja obrađeno s gledišta pouzdanosti tehničkog sustava, ova knjiga odgovara na pitanja o smislu remonta i razotkriva sve vidljive i prikrivene slojeve ovog tehnološkog zahvata. Knjiga je vrlo plastična jer nije pisana u obliku udžbenika ili priručnika, već iznosi bogata vlastita iskustva iz remonta velikih industrijskih pogona.


NARUČI

POZIVAMO VAS DA ISPUNITE

EMAM24 Survey


This is a European Maintenance and Asset Management Survey (EMAM Survey) for maintenance, asset management and service business. The goal of the survey is to recognize and analyze the trends in European maintenance and asset management.

The survey is managed by the European Federation of National Maintenance Socities (EFNMS, https://www.efnms.eu/ ).

The survey results will be published during the Euromaintenance 2024 event in Rimini, Italy 16 – 18 of September 2024 (https://www.euromaintenance24.com/ ) .The respondents will get a copy of the 24 survey report after the results have been published, in case they record their E-mail address (question 27).

Thanks in advance for your valuable input!

In case you have any technical problems with the survey or you want to comment the Survey, please contact mr. Jaakko Tennilä (jaakko.tennila@kunnossapito.fi). Please mark your enquiry/comment with a text “EMAM 24 survey”

For Privacy Policy / Data Protection please follow the link (copy to your browser) http://www.efnms.eu/privacy-policy-data-protection/


More info


POZIVAMO VAS NA

TESConf 2024


Welcome to the TESConf2024

We are delighted to announce the 12th International Conference on Through-life Engineering Services 2024 (TESConf2024), to be held 6-7 June 2024 at Cranfield University, UK.


More infoDRUŠTVA, TVRTKE I OBRAZOVNE USTANOVE

PartneriKONTAKT

Hrvatsko društvo održavatelja

Obratite nam se na sljedeće kontakt podatke
+38598477217

hdo.hr

hdo@hdo.hr
LOKACIJA

Berislavićeva 6

10000 Zagreb, Hrvatska