Prijava korisnika
ESUO priručnik

Korice-Front-nova-cijena

ESUO 2020

ESUO 2020 banner 155 2

EuroMaintenance 2022

maintenancenext-nl logo

Društva partneri


Tvrtke partneri

Frontem 155

Podravka


Tinex logo web

Lana-Karlovac


TID-logo

EFNMS AM Survey 2020

EFNMS-Asset-Management-Survey-banner-155

Newsletter

Pretraži Hdo.hr

OSHA Healthy Workplaces

osha-ms
1pix tr
OSHA Stress Management
Hrvatsko društvo održavatelja organizira seminar PDF Ispis E-mail
Autor HDO   
Srijeda, 20 Rujan 2017 11:55

 

Hrvatsko društvo za održavanje i upravljanje
tehničkim sustavima i infrastrukturom
organizira seminar:

JAVNA NABAVA I UGOVARANJE USLUGA ODRŽAVANJA


Seminar će se održati 28. studenog 2017.
od 9:00 do 16:30 sati
Esplanade Zagreb Hotel, Zagreb, Mihanovićeva 1

Stručnjaci upravljanja održavanjem i njihove kompetencije postaju sve značajnije u donošenju ključnih odluka vezanih uz nabavu novih tehničkih sustava i njihovo održavanje tijekom životnog ciklusa. Suvremena proizvodnja nezamisliva je bez ugovaranja usluga održavanja u potpuno novom okruženju nastalom digitalnom industrijskom revolucijom i direktivama Europske unije u području javne nabave.

Zemlje članice Europske unije kroz javnu nabavu radova, robe i usluge godišnje potroše približno 14 % ukupnog EU BDP-a. Navedeno je iznimno snažan argument za potrebu definiranja zajedničkih smjernica sustava javne nabave u zemljama članicama te praćenje razvoja tih sustava. Sustav javne nabave u zemljama članicama Europske unije temeljen je na zajedničkim odrednicama propisanima Direktivom 2014/24/EU koja se odnosi na javne naručitelje i Direktivom 2014/25/EU za sektorske naručitelje.

Namjera donošenja novih direktiva je da se poveća djelotvornost javne potrošnje, a pogotovo da se olakša sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u javnoj nabavi te da se dobavljačima omogući da bolje iskoriste javnu nabavu pri postizanju zajedničkih društvenih ciljeva. Također, razlog za donošenje novih direktiva u javnoj nabavi bila je i potreba za pojašnjenjem temeljnih pojmova i koncepata kako bi se osigurala pravna sigurnost i uzeli u obzir određeni aspekti povezane, dobro utvrđene sudske prakse Suda Europske unije.

Promjene su uvedene s ciljem povećanja učinkovitosti izdataka, jednostavnijih i fleksibilnijih pravila, jasno reguliranih postupaka i promicanja društvenih ciljeva.

Učinkovita i transparentna javna nabava i ugovaranje usluga održavanja jedna je od ključnih čimbenika modela održavanja unutar gospodarenja fizičkom imovinom koji je sadržan u normi EN 16646 Maintenance – Maintenance within physical asset management.

Pod pojmom fizičke imovine podrazumijeva se svaki entitet koji može biti upotrebljiv da se proizvede roba, proizvod ili usluga, a da se pri tome zadovolje zahtjevi klijenata ili kupaca.

Gospodarenje fizičkom imovinom bavi se optimiranjem uprav­ljanja fizičkom imovinom u životnom vijeku kako bi se postigli najbolji povrati kapitala uloženog u investicije. Ovo iziskuje veliku sposobnost i znanje u donošenju odluka u svezi vođenja i optimiranja procesa s ciljem uravnoteženja svih troškova koji prate imovinu tijekom njenog životnog ciklusa.

Uravnotežena i učinkovita nabava ili drugim riječima pravodobna i cijenama optimalna kao funkcija podrške ranije spomenutim procesima, koja pri tome mora biti transparentna u sustavu javne nabave, za sve sudionike predstavlja veliki izazov i zahtjeva odgovarajuća specijalistička znanja i vještine kako bi nabavni procesi bili optimalno definirani i usklađeni kao podrška procesima održavanja i upravljanja fizičkom imovinom.

Budućnost održavanja i gospodarenja imovinom u današnjim visoko razvijenim gospodarstvima, sve zahtjevnijim tehnologijama i složenijim tehničkim sustavima treba naći odgovore kako uravnotežiti zakonske obveze i potrebe dnevnog poslovanja.

Predavači:
 • Anđelko Rukelj
 • Maja Leskovar
Moderator:
 • Drago Frković
Cilj seminara:
 • upoznati sudionike s novim ZJN i direktivama EU
 • povezati pravila javne nabave i procese ugovaranja usluga održavanja
 • upoznati sudionike s primjerima iz prakse
 • upoznati sudionike kako planirati i izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju za provedbu postupaka javne nabave
 • uravnotežiti zakonske obveze i aktivnosti dnevnog održavanja
Teme seminara:
 • Javna nabava – tko, kada i zašto mora provoditi postupke javne nabave?
 • Pravila javne nabave i direktive EU
 • Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
 • Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
 • Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
 • Primjena Zakona o javnoj nabavi u gospodarenju fizičkom imovinom
 • Specifičnosti nabave za potrebe tekućeg održavanja, troškovnici, realizacija ugovora i okvirnih sporazuma, van troškovnički radovi – VTR, jamstva
 • Izrada i evaluacija ponuda, odnos naručitelja i ponuditelja, pravila komunikacije
Koje su koristi seminara?
 • uravnoteživanje procesa i usklađivanje sa zakonskom regulativom
 • javna nabava kao alat za optimiranje i transparentnost
 • razumijevanje Zakona o javnoj nabavi i njegova primjena u sustavu gospodarenja fizičkom imovinom i održavanju
 • promicanje znanja i vještina iz prakse na ovom području, a posebno stjecanje neophodnih kompetencija
 • interaktivna radionica na primjerima iz prakse
Kome je seminar namijenjen?

Svima koji u svom radu susreću javnu nabavu kao podršku procesima gospodarenja fizičkom imovinom i održavanju, vlasnicima imovine, djelatnicima održavanja, tehničarima i inženjerima u pripremi održavanja, rukovoditeljima, tehnolozima i projektantima, djelatnicima u lancu opskrbe, svima koji na bilo koji način sudjeluju u organizaciji logistike održavanja.

U prilogu: