Sažetak povijesti certificiranja EFNMS-a Ispis
Autor HDO   
Srijeda, 02 Siječanj 2019 09:48

1991: Ideja izobrazbe i certificiranja je promovirana u švedskom nacionalnom društvu održavatelja kako bi se odredili zahtjevi kompetencija za voditelje održavanja. Program je usuglasilo 12 predstavnika iz različitih sektora industrije. U suradnji s nacionalnom udrugom UTEK provedena je prva izobrazba.

1992: Ideju je prihvatio EFNMS. Izabrana je radna skupina sa zadatkom da na temelju švedskih iskustava na nivou EFNMS-a predloži globalnu verziju certifikacije s uključenim neophodnim znanjima i kompetencijama voditelja održavanja. Među članovima te skupine bili su Patrick De Grote, BEMAS, Erich Wegman, MFS, Henri Arnoux, AFIM, Per Schjolberg, NFV i Jan Franlund, UTEK.

1993: Usvojena su Pravila za EFNMS-ov ispit i certifikaciju. Izabrana je radna skupina za provedbu certifikacije. Prva naobrazba i certificiranje provedeni su u Švedskoj.

1998: U skladu s iskustvima, Certifikacijski odbor predložio je a skupština usvojila nadopune u Specifikacijama certifikacija EFNMS-a.

2001: EFNMS je izradio specifikaciju i pokrenuo trening za tehničare u održavanju.

2005: Napravljen je nacrt programa za nadzornike održavanja.

2006: Program za nadzornike održavanja prihvaćen je i probno proveden u Nizozemskoj (voditelj NVDO).

2007: Donesen je poslovni plan za Europski certifikacijski odbor EFNMS-a.

2014/2015: HDO – Hrvatsko društvo održavatelja počinje pripremati program izobrazbe i ispita za stjecanje diplome "Europski stručnjak upravljanja održavanjem" certificiran od EFNMS-a. Nositelj programa je sveučilišni profesor dr. sc. Nedeljko Štefanić, a u programu sudjeluje petnaestak stručnjaka iz područja strojarstva, elektrotehnike, managementa, građevinarstva, ekonomije – struka koje objedinjuju multidisciplinarnu djelatnost održavanja.

2016: U nakladi HDO-a iz tiska izlazi publikacija Održavanje i gospodarenje imovinom, temeljan priručnik za izobrazbu i certificiranje znanja Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem.

2017: Početkom veljače počinje prva izobrazba, tijekom travnja održan je prvi certifikacijski ispit, a na godišnjem Savjetovanju HDO-a u Vodicama uz nazočnost vodstva EFNMS-a promovirani su prvi hrvatski certificirani stručnjaci.

2018: Do kraja 2017. godine širom Europe bilo je 594 certificiranih Europskih stručnjaka upravljanja održavanjem i 230 certificiranih europskih tehničara održavanja. Hrvatska ima već sedam certificiranih stručnjaka.


Korisne poveznice