Prijava korisnika
Društva partneri


Tvrtke partneri

INAmaziva150v

turbomehanika

OSHA Healthy Workplaces

osha-ms
1pix tr
OSHA Stress Management
Nedeljko Štefanić PDF Ispis E-mail

NS220Dr. sc. Nedeljko Štefanić rođen je 17. kolovoza 1958. godine u Osijeku. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1985.godine. Radio je u "Inženjeringu za proizvodne sisteme" tvrtke Rade Končar, kao projektant gdje je radio na problemima gospodarenja materijalom. Od 1991. godine zaposlen je u poduzeću "Bratstvo – Tvornica strojeva" kao voditelj računalnog centra. Doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 1997. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2010 godine.

Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu. Radio je u nekoliko poduzeća na problemima informatizacije proizvodnje i unapređenju poslovanja te kao konzultant za Strateški i operativni menadžment. Stručno se usavršavao u Toyota Motor Company u Japanu 2005. godine. U srpnju 2008. godine znanstveno se usavršavao na Massachusetts Institute of Technology iz područja Lean menadžmenta. Suosnivač je i predsjednik Lean menadžment inicijative od 2009. godine.

Sa studentima Fakulteta strojarstva i brodogradnje osvojio je u zadnjih pet godina nekoliko prvih mjesta u inovacijskom poduzetništvu u Republici Hrvatskoj te peto mjesto u Europi.

Tijekom svoje znanstvene i stručne djelatnosti, ostvario je niz poslovnih uspjeha na projektima unapređenja poslovanja proizvodnih i poslovnih sustava kroz primjenu metoda i alata industrijskog inženjerstva poput Lean proizvodnje, Zelene proizvodnje, Industrije 4.0, Kaizena. Pokrenuo je dvije konferencije: GALP konferencija za proizvodne sustave (od 2011.), te Lean Spring Summit (od 2015.). Za potrebe gospodarstva Republike Hrvatske organizirao je i vodio preko tridest seminara iz područja unapređenja poslovnih i proizvodnih procesa primjenom suvremenih proizvodnih metoda i metodologija.

Od 2013. član je LAI EDNETA, svjetske mreže znanstvenih ustanova i poduzeća pri Massachusetts Institute of Technology iz Bostona za područje Lean menadžmenta.

Od 2014. redoviti je član Europske akademije industrijskog menadžmenta AIM.

Začetnik je uvođenja Lean menadžmenta u proizvodna i uslužna poduzeća Republike Hrvatske te je njegovim seminarima i konferencijama od 2009. godine pa do danas prisustvovalo preko 500 hrvatskih poduzeća te preko 10 000 ljudi

Od 2015 radi na području razvoja i uvođenja Industrije 4.0 u proizvodna i uslužna poduzeća Republike Hrvatske.

Od srpnja 2016. voditelj je radne skupine za digitalizaciju industrije Republike Hrvatske. U rujnu 2016. u Brusselu predstavio je Nacionalnu platformu Republike Hrvatske za digitalizaciju industije: Industrija za budućnost na okruglom stolu Europske komisije za digitalizaciju europske industrije.

Od rujna 2016. član je radne skupine za Jačanje konkurentnosti Europske industrije u digitalnim tehnologijama i platformama osnovane od strane Europske komisije

Nositelj je programa izobrazbe za Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem

Govori engleski, njemački i španjolski jezik.